Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Služby - 102924-2020

Submission deadline has been amended by:  183251-2020
03/03/2020    S44

Belgie-Evere: Pomocný mechanismus pro atlantický akční plán (položka č. 1) a Černé moře (položka č. 2)

2020/S 044-102924

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky, EASME.A.3.1 — Marine living resources and Ocean Governance
Poštovní adresa: Avenue du Bourget 1
Obec: Evere
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1140
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6014
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6014
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pomocný mechanismus pro atlantický akční plán (položka č. 1) a Černé moře (položka č. 2)

Spisové číslo: EASME/2020/OP/0001
II.1.2)Hlavní kód CPV
98361000 Vodní námořní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) vypisuje tuto výzvu k podání nabídek s cílem uzavřít dvě smlouvy o poskytování služeb, jednu pro každou z následujících položek:

Položka č. 1 „Atlantik“ — Mechanismus pomoci pro atlantický akční plán;

Položka č. 2 „Černé moře“ — Mechanismus pomoci pro Černé moře.

Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 450 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

EASME/EMFF/2020/3.1.6 — Atlantik

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98361000 Vodní námořní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou prováděny v prostorách určených poskytovatelem služeb s výjimkou případů, kdy se jednání budou konat v prostorách EASME nebo Evropské komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 1 „Atlantik“ — Mechanismus pomoci pro atlantický akční plán má za cíl podpořit účinné provádění upraveného atlantického akčního plánu, jeho novou správní strukturu, jakož i informovat a podávat zprávy správnímu orgánu pro námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu, tj. výbor pro strategii pro oblast Atlanstkého oceánu.

Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 650 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Doba trvání zakázky v případě položky č. 1 nepřesáhne 24 měsíců. Smlouva v případě položky č. 1 může být obnovena jednou na dobu dalších 24 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání.

Viz také internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2)Popis
II.2.1)Název:

EASME/EMFF/2020/3.1.2 — Černé moře

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98361000 Vodní námořní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou prováděny v prostorách určených poskytovatelem služeb s výjimkou případů, kdy se jednání budou konat v prostorách EASME nebo Evropské komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 2 „Černé moře“ — Mechanismus pomoci pro Černé moře má za cíl účinně a včasně podpořit 7 zemí podílejících se na společné námořní agendě (CMA) a členy kontrolní skupiny CMA, rotujícího koordinátora CMA, komunitu podílníků modré ekonomiky v Černém moři a Evropskou komisi. Cíl této podpory zahrnuje poskytnutí odbornosti, správní a logistické pomoci a přispění k účinnému provádění společné námořní agendy pro Černé moře.

Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Doba trvání zakázky v případě položky č. 2 nepřesáhne 24 měsíců. Smlouva v případě položky č. 2 může být obnovena jednou na dobu dalších 24 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání.

Viz také internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/04/2020
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/04/2020
Místní čas: 14:30
Místo:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky, Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/02/2020