Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

Hemm xi bugs li qed jaffettwaw il-mod kif jintwerew l-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, jekk jogħġbok iċċekkja l-paġna dedikata tagħna għal aktar informazzjoni u gwida.

Ir-reġistrazzjoni hija miftuħa għar-4 Workshop tagħna mal-utenti mill-ġdid tat-TED, fl-14 ta’ Diċembru 2023

Servizzi - 102924-2020

Submission deadline has been amended by:  183251-2020
03/03/2020    S44

il-Belġju-Evere: Mekkaniżmi ta' Għajnuna għall-Pjan ta' Azzjoni għall-Atlantiku (Lott 1) u l-Baħar l-Iswed (Lott 2)

2020/S 044-102924

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, EASME.A.3.1 — Marine living resources and Ocean Governance
Indirizz postali: Avenue du Bourget 1
Belt: Evere
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1140
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6014
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6014
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Mekkaniżmi ta' Għajnuna għall-Pjan ta' Azzjoni għall-Atlantiku (Lott 1) u l-Baħar l-Iswed (Lott 2)

Numru ta' referenza: EASME/2020/OP/0001
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
98361000 Servizzi marittimi akkwatiċi
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) qed tniedi din is-sejħa għall-offerti bil-għan li tikkonkludi żewġ kuntratti ta’ servizz, wieħed għal kull wieħed mil-lottijiet li ġejjin:

Lott 1 "L-Atlantiku" — Mekkaniżmu ta' Għajnuna għall-Pjan ta' Azzjoni għall-Atlantiku;

Lott 2 "Il-Baħar l-Iswed" — Mekkaniżmu ta' Għajnuna għall-Baħar l-Iswed.

Ix-xogħlijiet li għandhom jitwettqu mill-kuntrattur huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fit-taqsima 1.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 3 450 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

EASME/EMFF/2020/3.1.6 — L-Atlantiku

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
98361000 Servizzi marittimi akkwatiċi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur, ħlief meta l-laqgħat iridu jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Lott 1 "L-Atlantiku" — Il-mekkaniżmu ta' għajnuna għall-pjan ta' azzjoni għall-Atlantiku għandu l-għan li jappoġġja l-implimentazzjoni effettiva tal-pjan ta' azzjoni rivedut għall-Atlantiku, l-istruttura ta' governanza ġdida tiegħu, kif ukoll li jirrapporta u jinforma lill-korp ta' governanza dwar l-istrateġija marittima tal-Atlantiku, i.e. il-Kumitat tal-Istrateġija tal-Atlantiku.

Ix-xogħlijiet li għandhom jitwettqu mill-kuntrattur huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fit-taqsima 1.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 650 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul tal-kuntratt għal-lott 1 m'għandux ikun ta' iktar minn 24 xahar. Il-kuntratt għal-lott 1 jista' jiġġedded darba, għal perijodu ta' 24 xahar addizzjonali, sakemm waħda mill-partijiet ma tirċevix notifika formali għall-kuntrarju mill-inqas tliet xhur qabel it-tmiem tal-perijodu kurrenti.

Ara wkoll l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

EASME/EMFF/2020/3.1.2 — Il-Baħar l-Iswed

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
98361000 Servizzi marittimi akkwatiċi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur, ħlief meta l-laqgħat iridu jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Lott 2 "Il-Baħar l-Iswed" — Il-mekkaniżmu ta' għajnuna għall-Baħar l-Iswed għandu l-għan li jappoġġja b'mod effiċjenti u f'waqtu, is-7 pajjiżi parteċipanti tal-Aġenda Marittima Komuni (CMA) u l-membri tal-grupp ta' tmexxija tas-CMA (SG), il-Koordinatur li jdur tas-CMA, il-komunità tal-partijiet ikkonċernati tal-ekonomija blu fil-Baħar l-Iswed u l-Kummissjoni Ewropea. L-għan ta' dan l-appoġġ jinkludi l-provvista ta' kompetenza, għajnuna amministrattiva u loġistika u l-kontribuzzjoni għal implimentazzjoni effettiva tal-Aġenda Marittima Komuni għall-Baħar l-Iswed.

Ix-xogħlijiet li għandhom jitwettqu mill-kuntrattur huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fit-taqsima 1.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul tal-kuntratt għal-lott 2 m'għandux ikun ta' iktar minn 24 xahar. Il-kuntratt għal-lott 2 jista' jiġġedded darba, għal perijodu ta' 24 xahar addizzjonali, sakemm waħda mill-partijiet ma tirċevix notifika formali għall-kuntrarju mill-inqas 3 xhur qabel it-tmiem tal-perijodu kurrenti.

Ara wkoll l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 29/04/2020
Ħin lokali: 10:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 30/04/2020
Ħin lokali: 14:30
Post:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16, 1210 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
20/02/2020