Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 103030-2017

21/03/2017    S56    Európai Számvevőszék - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Luxemburg-Luxembourg: Étkeztetési szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék épületében

2017/S 056-103030

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU
Postai irányítószám: 1615
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eca.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2272
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 1615
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
NUTS-kód: LU

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eca.europa.eu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Étkeztetési szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék épületében.

Hivatkozási szám: CPN 597.
II.1.2)Fő CPV-kód
55500000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázat célja 2 keretszerződés megkötése a következő területeken:

— 1. tétel: étkeztetési szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék épületében,

— 2. tétel: az Európai Számvevőszék épületében biztosított étkeztetési szolgáltatások mennyiségi és minőségi ellenőrzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 560 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok csak egy részre nyújthatók be
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Étkeztetési szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék épületében

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55330000
55510000
55511000
55523000
55520000
55500000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Számvevőszék, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az étkeztetési szolgáltatások körébe a következők tartoznak:

1) személyzeti étterem működtetése: a személyzeti étterem a 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg címen, a K3 épület földszintjén található. Az étterem kb. 400 fő befogadására alkalmas, és az alagsorban egy teljes körűen felszerelt konyhával rendelkezik;

2) 2 gyors kiszolgálást biztosító kávézó üzemeltetése (K2 és K3): a K2 és a K3 épületben lévő kávézók 68, illetve 80 férőhelyesek. A K2 épületben található kávézóhoz egy iroda is kapcsolódik. A 2 kávézó önkiszolgáló jellegű;

3) a K3 épület 6. emeletén lévő, moduláris rendszerű vezetői étkezőterem (ebéd, vacsora, fogadási helyszín) működtetése. Az étkezőteremben egyidejűleg maximum 3 ebéd és 1 koktélparti bonyolítható le, vagyis 170 (álló) vendég vehet részt a koktélpartin vagy büféebéden, és 120 vendég ebédelhet vagy vacsorázhat. A K3 épületben lévő vezetői étkezőterem teljesen felszerelt konyhával rendelkezik;

4) a következő egyéb szolgáltatások biztosítása, a kizárólagos jellegből fakadó előnyök nélkül:

i. a kávészünetekben kávé felszolgálása a tárgyalótermekben és a kávézósarkokban;

ii. kávéautomaták és vízhűtő automaták lízingelése és karbantartása, italok szállítása a társhivatalokba, a szükséges fogyóeszközök, például utántöltő palackok leszállítása és felszerelése;

iii. étel- és italautomaták (italok, snackek, szendvicsek stb. árusítására);

iv. szolgáltató személyzet (rangidős konyhafőnök, mosogatók és konyhafőnök) biztosítása a Számvevőszék számára az általa szervezett fogadásokon.

Az 1. tételre vonatkozó szerződés vegyes szerződés, amelynek keretében a Számvevőszék különféle szolgáltatások koncesszió keretében történő ellátásával bízza meg a nyertes ajánlattevőt (az 1), 2) és 4) iii. pont szerinti szolgáltatások „koncessziós eleme”). A szerződés meghatározza továbbá az étkeztetési szolgáltatások biztosítására irányuló olyan konkrét szerződések feltételeit is, amelyeket a nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt a Számvevőszék megrendeléseinek végrehajtása formájában teljesít (a 3), valamint a 4) i., ii. és iv. pont szerinti szolgáltatások „szolgáltatási keretszerződés” eleme).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: az EU általános költségvetése.
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az Európai Számvevőszék épületében biztosított étkeztetési szolgáltatások mennyiségi és minőségi ellenőrzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55500000
55330000
79419000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Számvevőszék, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Számvevőszék olyan szolgáltatót keres, amely az étkeztetési szolgáltatási szerződés (1. tétel) teljesítése megfelelőségének figyelemmel kísérésével támogatja a munkáját.

„Az étkeztetési szolgáltatások biztosítása” a személyzeti étterem működtetését, gyors kiszolgálást biztosító 2 kávézó (K2 és K3) üzemeltetését, valamint a hivatalos étkezések és események helyszínéül szolgáló vezetői étkezőterem (ebéd, vacsora, fogadások) működtetését jelenti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 60 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: az EU általános költségvetése.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A jelentkezőknek jogilag alkalmasnak kell lenniük a szerződés teljesítésére. A jogi alkalmassági követelmény a következőt jelenti:

— a jelentkezőnek rendelkeznie kell a pályázati eljárás szerinti üzleti tevékenység folytatására szolgáló engedéllyel.

Ebből a célból a jelentkezőnek igazolnia kell, hogy az országának jogszabályai értelmében jogosult a szerződés teljesítésére (a bejegyezték a szakmai vagy cégnyilvántartásba, valamely szakmai szervezet tagja, kifejezett felhatalmazással rendelkezik vagy szerepel a héanyilvántartásban).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a jelentkezőknek rendelkezniük kell a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal és pénzügyi eszközökkel. A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény a következőt jelenti:

— 1. és 2. tétel: a jelentkező éves átlagos forgalma az elmúlt 3 pénzügyi évben legalább a becsült éves érték kétszerese legyen.

A jelentkező pénzügyi és gazdasági felkészültségét az elmúlt 3 pénzügyi év mérlegei vagy mérlegkivonatai, illetve eredménykimutatásai alapján értékelik, valamint figyelembe veszik az említett pénzügyi évekre vonatkozóan rendelkezésre álló igazgatótanácsi és külső auditori jelentéseket is.

Amennyiben valamely, az ajánlatkérő által jogosnak tekintett, kivételes okból a jelentkező nem tudja benyújtani az előírt bizonyítékokat, akkor pénzügyi felkészültségét az ajánlatkérő által megfelelőnek tartott, más módon is bizonyíthatja.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a jelentkezőnek technikailag és szakmailag felkészültnek kell lennie a szerződés teljesítésére. A technikai és szakmai alkalmassági követelmény a következőt jelenti:

1. tétel:

(a) a jelentkező legalább 3 év releváns tapasztalattal rendelkezik a pályázati felhívás 1. tétele szerinti üzleti tevékenység terén, a pályázati dokumentációban foglaltak szerint;

(b) a jelentkezőnek 3 olyan példát kell felsorolnia az elmúlt 3 évben teljesített hasonló szerződések közül, amelyek mindegyike esetében a jelentkező évente és ügyfelenként legalább 500 000 EUR forgalmat ért el. Az étkeztetési szolgáltatások keretében tömegétkeztetést, valamint rendezvényekhez és hivatalos alkalmakhoz kapcsolódó szolgáltatásokat is le kellett bonyolítani.

Az egyes referenciáknak a következő információkat kell tartalmazniuk:

— az ügyfél neve (állami vagy magán megrendelő),

— a teljesített szolgáltatások rövid ismertetése (a szolgáltatás típusa, értéke, a teljesítés dátuma),

— az egyes referenciákhoz mellékelni kell a megfelelő teljesítést igazoló, az ügyfél által kiadott tanúsítványt;

(c) a jelentkezőnek igazolnia kell a szolgáltatásokért felelős és a szolgáltatásokat teljesítő személyek (1 helyszíni vezető, 2 konyhafőnök és 1 cukrászati vezető) szakképzettségét és tapasztalatát, figyelembe véve a 3.5.2. pont (a dokumentáció B. része) szerinti követelményeket. E célból a jelentkezőknek be kell nyújtaniuk a helyszíni vezető, a két konyhafőnök és a cukrászati vezető önéletrajzát.

2. tétel: a jelentkezőknek be kell nyújtaniuk a tömegétkeztetési szolgáltatások minőségi és mennyiségi ellenőrzése terén végzett tevékenységükről az ügyfelek által kiadott 3 olyan referenciát, amely legalább 3 év releváns tapasztalatot igazol a 2. tétel szerinti üzleti tevékenység terén.

Az egyes referenciáknak a következő információkat kell tartalmazniuk:

— az ügyfél neve (állami vagy magán megrendelő),

— a teljesített szolgáltatások rövid ismertetése (az ellenőrzések típusa, értéke, dátuma),

— az egyes referenciákhoz mellékelni kell a megfelelő teljesítést igazoló, az ügyfél által kiadott tanúsítványt.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/04/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A szerződéses dokumentáció kizárólag a „Ted-eTendering” weboldalon érhető el. További információk a „Ted-eTendering” weboldalon kerülnek közzétételre. A weboldalt rendszeresen frissítik; a jelentkezők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a tendereljárás során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313

Internetcím: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Számvevőszék, Procurement Service
Postai cím: 12, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 1615
Ország: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Internetcím: http://www.eca.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2017