Pakalpojumi - 103030-2017

21/03/2017    S56    Eiropas Revīzijas palāta - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Konkurētspējīgu procedūra ar sarunām 

Luksemburga-Luksemburga: Ēdināšanas pakalpojumu vadība Eiropas Revīzijas palātā

2017/S 056-103030

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Pasta indekss: 1615
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: ECA Procurement Service
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tālrunis: +352 4398-47611
Fakss: +352 4398-46667

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2272
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 1615
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Procurement Service
Tālrunis: +352 43981
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fakss: +352 4398-46946
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eca.europa.eu

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ēdināšanas pakalpojumu vadība Eiropas Revīzijas palātā.

Atsauces numurs: CPN 597.
II.1.2)Galvenās CPV kods
55500000 Ēdnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Mērķis ir noslēgt 2 pamatnolīgumus par šādām daļām:

— 1. daļa: ēdināšanas pakalpojumu vadība Eiropas Revīzijas palātā,

— 2. daļa: Eiropas Revīzijas palātā nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu kvantitatīvo un kvalitatīvo pārbaužu veikšana.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 4 560 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par tikai vienu daļu
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Ēdināšanas pakalpojumu vadība Eiropas Revīzijas palātā

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
55330000 Kafetēriju pakalpojumi
55510000 Ēdnīcu pakalpojumi
55511000 Ēdnīcu un citu slēgta veida kafetēriju pakalpojumi
55523000 Ēdināšanas pakalpojumi citiem uzņēmumiem vai citām iestādēm
55520000 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
55500000 Ēdnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Eiropas Revīzijas palāta, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURGA.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Ēdināšanas pakalpojumu vadībai jāaptver šādi pakalpojumi:

1) darbinieku restorāna vadība: darbinieku restorāns atrodas adresē 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, K3 ēkas 1. stāvā. Restorānā var uzņemt aptuveni 400 personu, un tam ir pilnībā aprīkota virtuve, kas atrodas pagrabstāvā;

2) 2 ātrās ēdināšanas kafetēriju (K2 un K3) vadība: K2 un K3 ēkas kafetērijās ir attiecīgi aptuveni 68 un 80 sēdvietas. K2 ēkas kafetērijai blakus atrodas arī birojs. Abas kafetērijas ir pašapkalpošanās kafetērijas;

3) K3 ēkas 6. stāvā izvietotas, pārveidojamas vadības darbinieku ēdamzāles (pusdienām, vakariņām, pieņemšanas gadījumiem) vadība. Šo ēdamzāli var sadalīt, un tajā var vienlaikus apkalpot ne vairāk kā 3 vakariņu un 1 kokteiļvakara viesus, t. i., 170 viesus (bez sēdvietām) kokteiļvakarā vai pasākumā, kurā tiek nodrošināta bufetes tipa ēdināšana, un 120 viesus pusdienās vai vakariņās. K3 ēkas vadības darbinieku ēdamzālei ir pilnībā aprīkota virtuve;

4) tādu saistīto pakalpojumu sniegšana, kurus darbuzņēmējs nodrošinās neekskluzīvu tiesību režīmā; pakalpojumi būs šādi:

i. Kafijas pauzes, kurās pasniedz kafiju sanāksmju telpās un kafijas stūrīšos;

ii. Kafijas automātu un ūdens sadalītāju noma un apkope, dzērienu piegāde uz Revīzijas palātas locekļu birojiem, saistīto patēriņa materiālu, piemēram, atkārtoti uzpildāmo pudeļu, piegāde un uzstādīšana;

iii. Tirdzniecības automāti (dzērienu, uzkodu, sviestmaižu u. c. automāti);

iv. Palīdzība Revīzijas palātai, proti, apkalpojošo darbinieku (par galdiem atbildīgo viesmīļu, trauku mazgātāju un šefpavāra) nodrošināšana Revīzijas palātas organizētajiem pieņemšanas gadījumiem.

Līgums par 1. daļu ir jaukta tipa līgums, ar kuru Revīzijas palāta uztic darbuzņēmējam dažādu pakalpojumu pārvaldību koncesijas veidā ("koncesijas daļa", kas attiecas uz 1. un 2. punktā un 4. punkta iii) apakšpunktā aprakstītajiem pakalpojumiem). Līgumā ir arī izklāstīti nosacījumi konkrētiem līgumiem, kas attiecas uz ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un ko Revīzijas palāta līguma darbības laikā var piešķirt darbuzņēmējam, izmantojot pirkuma pasūtījumus ("pakalpojumu pamatnolīguma daļa", kas attiecas uz 3. punktā un 4. punkta i), ii) un iv) apakšpunktā aprakstītajiem pakalpojumiem).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: ES vispārējais budžets.
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Eiropas Revīzijas palātā nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu kvantitatīvo un kvalitatīvo pārbaužu veikšana

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
55500000 Ēdnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
55330000 Kafetēriju pakalpojumi
79419000 Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Eiropas Revīzijas palāta, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURGA.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Revīzijas palāta meklē pakalpojumu sniedzēju, kas palīdzēs izpildīt tās uzdevumu uzraudzīt, cik apmierinoši tiek izpildīts ēdināšanas līgums (par 1. daļu).

"Ēdināšanas pakalpojumu vadība" ir darbinieku restorāna, 2 ātrās ēdināšanas kafetēriju (K2 un K3) un formālām maltītēm un pasākumiem (pusdienām, vakariņām, pieņemšanas gadījumiem) paredzētas vadības darbinieku ēdamzāles vadība.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 60 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: ES vispārējais budžets.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

kandidātiem jābūt līguma izpildei vajadzīgajai rīcībspējai. Prasība par rīcībspēju ir šāda:

— kandidātiem jābūt atļaujai veikt komercdarbību, kas paredzēta šajā konkursa procedūrā.

Šajā saistībā kandidātiem jāiesniedz pierādījums tam, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem tiem ir atļauts izpildīt šo līgumu (reģistrācija profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā, dalība īpašā organizācijā, skaidra atļauja vai reģistrācija PVN maksātāju reģistrā).

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

kandidātiem jābūt līguma izpildei pietiekamiem resursiem un finanšu līdzekļiem. Prasība par saimnieciskajām un finansiālajām spējām ir šāda:

— 1. un 2. daļai: pretendenta vidējam kopējam gada apgrozījumam pēdējos 3 finanšu gados jābūt vismaz divreiz lielākam par aplēsto gada vērtību.

Kandidāta finansiālās un saimnieciskās spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz bilancēm vai to izrakstiem un peļņas un zaudējumu aprēķiniem par pēdējiem 3 finanšu gadiem, kā arī valdes un ārējo revidentu ziņojumu kopijām, ja par šiem finanšu gadiem ir pieejami šādi ziņojumi.

Ja kāda ārkārtēja iemesla dēļ, ko līgumslēdzēja iestāde uzskata par attaisnojošu, kandidāts pieprasītos pierādījumus nespēj sniegt, tas var pierādīt savas finansiālās spējas ar jebkādiem līdzekļiem, kurus līgumslēdzēja iestāde uzskata par piemērotiem.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

kandidātiem jābūt līguma izpildei pietiekamām tehniskajām un profesionālajām spējām. Prasības par tehniskajām un profesionālajām spējām ir šādas:

1. daļai:

(a) kandidātiem jābūt attiecīgai vismaz 3 gadu pieredzei šīs konkursa procedūras 1. daļā paredzētajā un tehniskajās specifikācijās aprakstītajā komercdarbībā;

(b) kandidātiem jāiesniedz saraksts ar 3 tādu līdzīgu līgumu piemēriem, kuri izpildīti pēdējos 3 gados un kuros katrā kandidāts guvis apgrozījumu vismaz 500 000 EUR gadā / no klienta. Ēdināšanas pakalpojumiem jāietver sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un pakalpojumi pasākumiem un formāliem notikumiem.

Katrā atsaucē jāietver šāda informācija:

— klienta (publiskā vai privātā) nosaukums,

— īss sniegto pakalpojumu apraksts (pakalpojuma veids, vērtība, izpildes datums),

— katrai atsaucei jāpievieno klientu izsniegts apmierinošas izpildes apliecinājums;

(c) kandidātiem jāpierāda par pakalpojumu atbildīgo personu un personu, kas sniegs pakalpojumus (1 ēdināšanas vietas pārvaldnieks, 2 šefpavāri un 1 konditors), prasmes un pieredze, ņemot vērā 3.5.2. punktā (specifikāciju B daļā) minētās prasības. Šajā nolūkā kandidātiem jāiesniedz ēdināšanas vietas pārvaldnieka, abu šefpavāru un konditora CV;

2. daļai: kandidātiem jāiesniedz saraksts ar 3 klientu atsauksmēm, kas attiecas uz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu kvalitatīvajām un kvantitatīvajām pārbaudēm un apliecina attiecīgu vismaz 3 gadu pieredzi 2. daļā paredzētajā komercdarbībā.

Katrā atsauksmē jāietver šāda informācija:

— klienta (publiskā vai privātā) nosaukums,

— īss sniegto pakalpojumu apraksts (pārbaužu veids, vērtība, datums),

— katrai atsauksmei jāpievieno klientu izsniegts apmierinošas izpildes apliecinājums.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Konkursa procedūra ar sarunām
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.5)Informācija par sarunām
Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 18/04/2017
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Līguma dokumenti ir pieejami tikai tīmekļa vietnē "TED eTendering". Papildu informācija tiks publicēta tīmekļa vietnē "TED eTendering". Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un kandidātu/pretendentu pienākums ir konkursa procedūras laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313

Interneta adrese: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta, Procurement Service
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 1615
Valsts: Luksemburga
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tālrunis: +352 4398-47611
Fakss: +352 4398-46955

Interneta adrese: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/03/2017