Szolgáltatások - 103036-2017

21/03/2017    S56

Belgium-Brüsszel: A szalamandrák új fertőző betegségének visszaszorítása az európai biológiai sokféleség csökkenésének megakadályozása érdekében

2017/S 056-103036

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A szalamandrák új fertőző betegségének visszaszorítása az európai biológiai sokféleség csökkenésének megakadályozása érdekében.

Hivatkozási szám: ENV.B.3/SER/2016/0028.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szalamandrák Hollandiában tapasztalt jelentős mértékű kipusztulásának megfigyelése alapján 2013-ban egy új, a szalamandrák pusztulását okozó fertőző gombafajt írtak le. Amennyiben most nem teszünk lépéseket e betegség negatív hatásainak visszaszorítására, akkor Európában hamarosan be fog következni a szalamandrafajok tömeges kihalása. A szerződés alapján elvégzendő munka keretében azonosítani kell a betegség jelenlegi európai kiterjedését és terjedését, létre kell hozni egy korai előrejelző rendszert, rövid távú vészhelyzeti cselekvési terveket kell kidolgozni, valamint rendelkezésre kell bocsátani a fenntartható hosszú távú visszaszorítási intézkedések alapjául szolgáló elképzelésekre vonatkozó bizonyítékokat. A szerződés célkitűzéseit, intézkedéseit és eredményeit egy erre a célra kijelölt weboldalon teszik közzé.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 900 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – egyetlen szolgáltatási szerződés 900 000 EUR értékben 36 hónapos időtartamra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A munka megszervezése és az erőforrások elosztása / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 124-221565
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 07.027731/2017/750768/SER/ENV.D.3
Elnevezés:

A szalamandrák új fertőző betegségének visszaszorítása az európai biológiai sokféleség csökkenésének megakadályozása érdekében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Universiteit Gent
Postai cím: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Város: Gent
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 9000
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON)
Postai cím: Toernooiveld 1
Város: Nijmegen
NUTS-kód: NL NEDERLAND
Postai irányítószám: 6525 ED
Ország: Hollandia
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Universität Trier
Postai cím: Universitätsring 15
Város: Trier
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 54296
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.)
Postai cím: 3 rue Michel-Ange
Város: Paris
NUTS-kód: FR FRANCE
Postai irányítószám: 75794
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Università degli studi di Genova (UNIGE)
Postai cím: via Balbi 5
Város: Genova GE
NUTS-kód: IT ITALIA
Postai irányítószám: 16126
Ország: Olaszország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zoological Society of London
Postai cím: Regent's Park
Város: London
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: NW1 4RY
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Postai cím: Serrano, 117
Város: Madrid (Madrid)
NUTS-kód: ES ESPAÑA
Postai irányítószám: 28006
Ország: Spanyolország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Natagora
Postai cím: rue Nanon 98
Város: Namur
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 5000
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 900 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 900 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve építési beruházások kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve építési beruházások megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a hirdetmény korábban a HL 2016/S 043-070158 hivatkozási számú, 2.3.2016 keltezésű előzetes összesített hirdetményben eltérő címen került közzétételre: „az Európai biodiverzitás csökkenésének ellentételezését szolgáló, a kétéltűeket veszélyeztető új fertőző betegségek terjedésének mérséklése az élőhelyvédelmi irányelvben foglaltaknak megfelelően”.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2017