Bygge og anlæg - 103256-2020

03/03/2020    S44    Bygge og anlæg - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Hillerød: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 044-103256

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden v/Amager og Hvidovre Hospital
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Harding Møller
E-mail: hans.harding.moeller@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.hvidovrehospital.dk/nyt-hospital-hvidovre/Sider/nythospitalhvidovre.aspx

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aftale om levering og støbning af kunstværket opdelt i ca. 600 stykker fiberbetonplader til kunstværk til Nyt Hospital Hvidovre

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå aftale om levering og støbning af kunstværket opdelt i ca. 600 stykker fiberbetonplader efter delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 987 450.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver havde oprindeligt indgået entreprisekontrakt med B. Nygaard Sørensen A/S om facadeentreprisen på Nyt Hospital Hvidovre, herunder levering og støbning af kunstværket opdelt i ca. 600 stykker fiberbetonplader. Efter B. Nygaard Sørensen A/S' konkurs ønsker ordregiver at indgå aftale med B. Nygaard Sørensen A/S' underleverandør, som på konkurstidspunktet havde udført en del fiberbetonpladerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontraktens værdi medfører, at kontrakten kan tildeles direkte uden at følge reglerne i udbudslovens afsnit II og III efter reglen i udbudslovens § 8, stk. 2 (udbudsdirektivets art. 5, stk. 10).

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Aftale om levering og støbning af kunstværket opdelt i ca. 600 stykker fiberbetonplader.

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/02/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: BB Fiberbeton A/S
CVR-nummer: 72251113
Postadresse: Hjørnegårdsvej 10
By: Lille Skensved
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4623
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 987 450.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiveren har fulgt proceduren i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, § 4. En klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2020