Services - 103385-2021

01/03/2021    S41

Slovakia-Bratislava: Financial and insurance services

2021/S 041-103385

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 252-636826)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: National Development Fund II., a.s.
National registration number: 47759224
Postal address: Grösslingová
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 810 00
Country: Slovakia
Contact person: Patrícia Svrčková
E-mail: psvrckova@p-m.sk
Telephone: +421 254653904
Internet address(es):
Main address: http://www.sih.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky

Reference number: NDF II_SE_EQUI
II.1.2)Main CPV code
66000000 Financial and insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Ekvitného nástroja na podporu aktivít sociálnej ekonomiky. Správca fondu bude zodpovedný najmä za vyhľadávanie, Štrukturovanie, Riadenie a realizáciu investícií z Fondu na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/02/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 252-636826

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 01/03/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 26/03/2021
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 01/03/2021
Local time: 12:30
Read:
Date: 26/03/2021
Local time: 13:30
VII.2)Other additional information: