Προμήθειες - 103390-2017

 • 103390-2017: Ελλάδα-Καβάλα: Καύσιμα
  Ημερομηνία δημοσίευσης:21/03/2017
  Έγγραφο:Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
  Ονομασία αρχής:Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
  • 207214-2017: Ελλάδα-Καβάλα: Καύσιμα
   Ημερομηνία δημοσίευσης:01/06/2017
   Έγγραφο:Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
   Ονομασία αρχής:Κεντρό Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης