TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dostawy - 103598-2017

TITytułPolska-Opole: Wyroby diagnostyczne
NDNr dokumentu103598-2017
PDData publikacji21/03/2017
OJDz.U. S56
TWMiejscowośćOPOLE
AUNazwa instytucjiRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Profilu Nabywcy - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany17/03/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokumentB - Profilu Nabywcy
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV33124100 - Urządzenia diagnostyczne
33124130 - Wyroby diagnostyczne
OCPierwotny kod CPV33124100 - Urządzenia diagnostyczne
33124130 - Wyroby diagnostyczne
RCKod NUTSPL522
IAAdres internetowy (URL)www.rckik-opole.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE