Servizzi - 10374-2021

12/01/2021    S7

il-Litwanja-Vilnius: Provvista ta’ Servizzi Online

2021/S 007-010374

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2020/S 241-595022)

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 2900764882
Indirizz postali: Gedimino av.16
Belt: Vilnius
Kodiċi NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kodiċi postali: LT 01103
Pajjiż: Il-Litwanja
Posta elettronika: procurement@eige.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.eige.europa.eu

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta’ Servizzi Online

Numru ta' referenza: FWC EIGE/2020/OPER/08
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72220000 Servizzi dwar is-sistemi ta' konsulenza teknika speċjali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta’ din il-proċedura huwa li jiġu konklużi oqfsa ta’ kuntratti ma’ kumpaniji professjonali li kapaċi jipprovdu firxa wiesgħa ta’ servizzi relatati mal-konsulenza, l-analiżi, id-disinn u l-implimentazzjoni ta’ siti tal-internet, intranets u għodod online, b’mod partikolari fuq Dupal u Microsoft SharePoint. L-oqfsa ta’ kuntratti se jkopru l-bżonnijiet tal-EIGE għall-iżvilupp tal-web għal udjenzi interni u esterni fil-mira għall-perijodu 2021-2024.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
07/01/2021
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 241-595022

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: II.2.5)
Nru tal-lott: 1
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Il-kriterji tal-għoti
Minflok:

Kriterju tal-kwalità: isem: il-kwalità tal-approċċ metodoloġiku/punteġġ: 24

Kriterju tal-kwalità: isem: il-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-approċċ għax-xenarju rilevanti/punteġġ: 32

Il-prezz: punteġġ: 40 %.

Aqra:

Kriterju tal-kwalità: isem: il-kwalità tal-approċċ metodoloġiku/punteġġ: 24

Kriterju tal-kwalità: isem: il-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-approċċ għax-xenarju rilevanti/punteġġ: 32

Il-prezz: punteġġ: 40 %. l-evalwazzjoni tal-offerti finanzjarji hija bbażata fuq il-formula li ġejja, li tapplika piżijiet fuq l-ispejjeż kollha indikati:

Lott 1: il-prezz tal-offerta = (0,05*A) + (0,18*B) + (0,17*C) + (0,30*D) + (0,07*E) + (0,15*F) + (0,05*G) + (0,02*H) + (0,01*J).

In-numru tat-taqsima: II.2.5)
Nru tal-lott: 2
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Il-kriterji tal-għoti
Minflok:

Il-kriterji t'hawn taħt

Kriterju tal-kwalità: isem: il-kwalità tal-approċċ metodoloġiku/punteġġ: 24

Kriterju tal-kwalità: isem: il-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-approċċ għax-xenarju rilevanti/punteġġ: 32

Il-prezz: punteġġ: 40 %.

Aqra:

il-kriterji msemmija hawn taħt

Kriterju tal-kwalità: isem: il-kwalità tal-approċċ metodoloġiku/punteġġ: 24

Kriterju tal-kwalità: isem: il-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-approċċ għax-xenarju rilevanti/punteġġ: 32

Il-prezz: punteġġ: 40 %. Lott 2: il-prezz tal-offerta = (0,05*A) + (0,18*B) + (0,21*C) + (0,34*D) + (0,05*I) + (0,08*F) + (0,08*G) + (0,01*J).

In-numru tat-taqsima: II.2.5)
Nru tal-lott: 3
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Il-kriterji tal-għoti
Minflok:

Il-kriterji t'hawn taħt

Kriterju tal-kwalità: isem: il-kwalità tal-approċċ metodoloġiku/punteġġ: 24

Kriterju tal-kwalità: isem: il-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-approċċ għax-xenarju rilevanti/punteġġ: 32

Il-prezz: punteġġ: 40 %.

Aqra:

il-kriterji msemmija hawn taħt

Kriterju tal-kwalità: isem: il-kwalità tal-approċċ metodoloġiku/punteġġ: 24

Kriterju tal-kwalità: isem: il-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi/punteġġ: 22

Kriterju tal-kwalità: isem: l-approċċ għax-xenarju rilevanti/punteġġ: 32

Il-prezz: punteġġ: 40 %. Lott 3: Il-prezz tal-offerta = (0,10*A) + (0,30*B) + (0,20*C) + (0,15*F) + (0,15*G) + (0,10*J)

In-numru tat-taqsima: II.2.5)
Nru tal-lott: 1;2;3
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Il-kriterji tal-għoti
Minflok:

L-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi, it-taqsima 3.2 B:

“<>Fejn:

A = Ir-rata ta’ kuljum tal-maniġer tal-proġett,

B = Ir-rata ta’ kuljum tal-analist superjuri,

C = Ir-rata ta’ kuljum tal-iżviluppatur superjuri tal-web/SharePoint,

D = Ir-rata ta’ kuljum tal-iżviluppatur subaltern tal-web/SharePoint,

E = Ir-rata ta’ kuljum tal-amministratur tal-bażi tad-dejta,

F = Ir-rata ta’ kuljum tad-disinjatur tal-web,

G = Ir-rata ta’ kuljum tal-maniġer tal-kwalità,

H = Ir-rata ta’ kuljum tal-editur,

I = L-ispiża tal-attendenza ta’ espert wieħed (1) min-naħa tal-kuntrattur għal laqgħa ta’ ġurnata f’Vilnius – miżati mhux inklużi”.

Aqra:

L-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi, it-taqsima 3.2 B:

“<>Fejn:A = Ir-rata ta’ kuljum tal-maniġer tal-proġett,

B = Ir-rata ta’ kuljum tal-analist superjuri,

C = Ir-rata ta’ kuljum tal-iżviluppatur superjuri tal-web/SharePoint,

D = Ir-rata ta’ kuljum tal-iżviluppatur subaltern tal-web/SharePoint,

E = Ir-rata ta’ kuljum tal-amministratur tal-bażi tad-dejta,

F = Ir-rata ta’ kuljum tad-disinjatur tal-web,

G = Ir-rata ta’ kuljum tal-maniġer tal-kwalità,

H = Ir-rata ta’ kuljum tal-editur,

I = Arkitett tas-Soluzzjonijiet Office 365

J = L-ispiża tal-attendenza ta’ espert wieħed (1) min-naħa tal-kuntrattur għal laqgħa ta’ ġurnata f’Vilnius – miżati mhux inklużi”.

VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

Formoli ta’ sottomissjoni standard: it-tabella tal-offerta finanzjarja għandha tiġi aġġornata kif xieraq:

Maniġer tal-proġett A

Analist superjuri B

Żviluppatur tal-web superjuri C

Żviluppatur tal-web subaltern D

Amministratur tal-bażi tad-dejta E

Disinjatur tal-web F

Maniġer tal-kwalità G

Editur H

Arkitett tas-Soluzzjonijiet Office 365 I

Spejjeż oħra

L-ispiża tal-attendenza ta’ espert wieħed (1) (min-naħa tal-kuntrattur) għal laqgħa ta’ ġurnata f’Vilnius – miżati mhux inklużi J.