Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 104007-2019

05/03/2019    S45

Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútállomás, metróállomás

2019/S 045-104007

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Maksa Albin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616500/42838
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalk szerz a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest–Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kieg tervezése tárgyban

II.1.2)Fő CPV-kód
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyában

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 24 772 622 015.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
45331210 Szellőzés szerelése
45331211 Kültéri szellőzés szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45315300 Villamos hálózati szerelés
45261400 Szigetelési munkák
45323000 Hangszigetelési munka
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
45313000 Felvonó és mozgólépcső szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére az M3 Déli szakasz állomásainak és csatlakozó műtárgyainak (összesen 22 000 m2, melyből 21 500 m2 felszín alatti vasútvonal földalatti állomásainak hasznos alapterülete) alábbi munkáit:

a)

— Kőbánya-Kispest állomás,

— Határ út állomás,

— Pöttyös utca állomás,

— Ecseri út állomás,

— Népliget állomás,

— és az állomásokhoz tartozó vonali műtárgyak.

b) Metróállomások szakági munkák:

— építészeti, szerkezet építési és szigetelés javítási munkák,

— mozgólépcsők és liftek beépítése,

— épületgépészeti és különleges gépészeti berendezések felújítása,

— áramellátási rendszerek cseréje kábelezéssel és EDI interfésszel,

— állomások erőátviteli és világítási berendezéseinek cseréje,

— felszíni közműkiváltási és építési munkák.

c) Kiegészítő tervezési feladatok a szerződéstervezet rendelkezései szerint.

Ajánlatkérő az állomás felújítási munkák kiviteli terveit a letölthető Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötetében rendelkezésre bocsátja.

d) Tervezői művezetési feladatok

A tartalékkeret mértéke: 5 %.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest [legfeljebb 12 hónap (hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Projektvezető 60 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.a pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Szerkezetépítési, vagy építész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.b pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.c pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Villamossági műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.d pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001, támogatás intenzitás: 100 %

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 025-054893
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalk szerz a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest-Népliget állomásokközötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kieg tervezése tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zrt.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24 772 622 015.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők nevét, címét és adószáma:

STRABAG Építőipari Zrt. [1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), Adószám: 10776456-4-43]

DS Konzorcium Vezető tag: Dömper Kft. (székhely: H-2541 Lábatlan, Dunapart hrsz: 1605/2 Adószáma: 10229105-2-11.) további tag: S u b t e r r a - Raab Kft. (székhely: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5. Adószám: 24824040-2-08.)

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27., Adószám: 12614277-2-06.)

SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42., Adószám:14300327-2-44.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/02/2019