Építési beruházás - 104183-2021

02/03/2021    S42

Magyarország-Budapest: Hídépítés

2021/S 042-104183

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 252-634521)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Obec Ipeľské Predmostie
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_68014397
Postai cím: Ipeľské Predmsotie 95
Város: Ipeľské Predmostie
NUTS-kód: SK032 Banskobystrický kraj
Postai irányítószám: 99110
Ország: Szlovákia
Kapcsolattartó személy: Lestyánszky Viktor
E-mail: ipelpred@gmail.com
Telefon: +42 1905706800
Fax: +42 1474888131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ipelskepredmostie.sk
A felhasználói oldal címe: http://www.ipelskepredmostie.sk

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipolyhídvég között

Hivatkozási szám: EKR001361032020
II.1.2)Fő CPV-kód
45221100 Hídépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) között

1. rész: Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd

A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi.

A híd határhíd, az államhatár a Drégelypalánk - Ipel’ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi.

A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m.

2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig

A magyar oldali út hossza: 1017 m.

Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv,

Koronaszélesség: 7,0 m,

Burkolat szélessége: 5,5 m,

Szintbeni normál csomópont: 1 db

Szintbeni vasúti kereszteződés: 1db

Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték

Részletek: KD.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/02/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 252-634521

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 26/02/2021
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 05/03/2021
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 26/02/2021
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 05/03/2021
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény közzétételével egyidejűleg Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A módosítás kizárólag az ajánlattételi határidőt érinti. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt már egy alkalommal módosította a TED 2021/S 030-071618 iktatószámú hirdetménnyel.