Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 104293-2019

TINazivHrvatska-Kutina: Usluge na području odnosa s javnošću
NDBroj objave obavijesti104293-2019
PDDatum objave05/03/2019
OJBroj izdanja SL S-a45
TWMjesto/grad kupcaKUTINA
AUSlužbeno ime kupcaMoslavina d.o.o. (98526328089)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca4 - Pružatelj komunalnih usluga
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan28/02/2019
DTRok za podnošenje09/04/2019
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)79416000 - Usluge na području odnosa s javnošću
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR04E
IAInternetska adresa (URL)www.moslavina-kutina.hr
DIPravna osnovaDirektiva o nabavi subjekata u vodnom, energetskom, prometnom i poštanskom sektoru 2014/25/EU