Usluge - 104318-2019

TINazivHrvatska-Kutina: Usluge nadzora gradilišta
NDBroj objave obavijesti104318-2019
PDDatum objave05/03/2019
OJBroj izdanja SL S-a45
TWMjesto/grad kupcaKUTINA
AUSlužbeno ime kupcaMoslavina d.o.o. (98526328089)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca4 - Pružatelj komunalnih usluga
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan28/02/2019
DTRok za podnošenje11/04/2019
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)71521000 - Usluge nadzora gradilišta
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR04E
IAInternetska adresa (URL)http://www.moslavina-kutina.hr
DIPravna osnovaDirektiva o nabavi subjekata u vodnom, energetskom, prometnom i poštanskom sektoru 2014/25/EU