Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Services - 104391-2020

Submission deadline has been amended by:  133889-2020
03/03/2020    S44    Services - Contract notice - Open procedure 

Netherlands-'s-Hertogenbosch: Monitoring and control services

2020/S 044-104391

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Noord-Brabant
National registration number: 422043498
Postal address: Brabantlaan 1
Town: 's-Hertogenbosch
NUTS code: NL
Postal code: 5216 TV
Country: Netherlands
Contact person: Peter de Wolff
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

Address of the buyer profile: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/96e748e48c3d5df648938cc450b490bd
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/96e748e48c3d5df648938cc450b490bd
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Uitvoeren van fietstellingen en de levering van fietstelgegevens

Reference number: C2259978
II.1.2)Main CPV code
71700000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De provincie Noord-Brabant voert een actief fietsbeleid. Daarvoor is het gewenst om het fietsverkeer te monitoren, o.a. door tellingen van het aantal fietsers.

In 2008 hebben Gedeputeerde Staten het utilitaire fietsnetwerk van Noord-Brabant vastgesteld, dat in samenwerking met andere partijen is opgezet. Om het gebruik van dit fietsnetwerk te bepalen zijn in vanaf 2009 elke twee jaar fietstellingen uitgevoerd. In aansluiting hierop moeten deze tellingen door u vanaf 2021 jaarlijks worden herhaald. Daarnaast moeten er binnen deze opdracht ook permanente fietstellingen en fietstellingen op fietspaden langs provinciale wegen worden uitgevoerd.

De zorg voor fietstellingen omvat de volgende onderdelen:

1) inwinning van data over aantallen fietsers;

2) dataopslag en -levering.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Noord-Brabant

II.2.4)Description of the procurement:

— 42 permanente telpunten verspreid over Noord-Brabant,

— 89 periodieke telpunten verspreid over Noord-Brabant, jaarlijks te tellen voor een periode van 2 weken,

— een nader in te vullen permanente en periodieke telpunten langs provinciale wegen in Noord-Brabant.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de telmethodiek(en) / Weighting: 110
Quality criterion - Name: Onderscheid van soorten fietsverkeer / Weighting: 80
Quality criterion - Name: Kwaliteit van aanpak fietsverkeer provinciale wegen / Weighting: 110
Quality criterion - Name: Levering data aan NDW / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Circulair / Weighting: 70
Quality criterion - Name: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Klimaatbewust / Weighting: 70
Quality criterion - Name: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Social Return / Weighting: 100
Quality criterion - Name: Project- en risicomanagement / Weighting: 80
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Verlenging is mogelijk voor 3 keer 1 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

In de contractperiode (met of zonder verlenging) kan vanuit de toepassingen of vanuit de ontwikkeling van het wegennet, behoefte ontstaan om de samenstelling van de metingen te veranderen. Voor dit soort wijzigingen wil de provincie in het contract vaste verrekenprijzen opnemen. U moet in uw inschrijving deze vaste verrekenprijzen (per jaar dat deze wijziging geldt), voor meer- c.q. minderwerk, opnemen. Dit zijn wijzigingen ten opzichte van de door de provincie gekozen basisopdracht.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Geen crimineel verleden,

— Omkoping,

— Fraude,

— Witwassen.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Inwinning van verkeersgegevens met meetapparatuur,

— Uitvoeren van werkzaamheden op en naast de weg binnen verkeersmaatregelen,

— Opslag en verzending van grote hoeveelheden data.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/04/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/04/2020
Local time: 15:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: cib@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klachtenmeldenpunt aanbestedingen
Town: 's-Hertogenbosch
Country: Netherlands
E-mail: meldpuntaanbestedingen@brabant.nl

Internet address: http://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen/klachtenmeldpunt-aanbesteden.aspx

VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/02/2020