Služby - 104559-2019

06/03/2019    S46    Evropská komise - Služby - Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Nehodící se 

Belgie-Brusel: TRAD19

2019/S 046-104559

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Translation
Poštovní adresa: DGT-S-2, G-6, 9/25
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: European Commission, DGT.S.2, office G-6 9/25 1049 Brussels BELGIUM
E-mail: dgt-fl-trad-19@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/tender/trad19

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

TRAD19

II.1.2)Hlavní kód CPV
79553000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Překlad dokumentů EU z a do úředních jazyků EU s celkem 49 jazykovými kombinacemi (položkami). Generální ředitelství pro překlady (DGT) hledá vysoce kvalifikované a zkušené poskytovatele služeb, na které se může spolehnout. Přihlásit se mohou jednotlivci (například se společnými nabídkami) a organizace či jiná seskupení hospodářských subjektů. Řízení předpokládá kaskádový systém a zahrnuje testování on-line (1 překlad textu, 1 revize textu a 1 případová studie). V případě každé položky bude maximálně 5 úspěšných uchazečů seřazeno na základě kritérií pro zadání zakázky (známka kvality a cena) a budou jim zadány rámcové smlouvy. Toto seřazení představuje pořadí, v němž budou zhotovitelům nabízeny zakázky v průběhu realizace smlouvy. Nejvýše umístěný zhotovitel by měl přijmout všechny zakázky. V případě, že nejvýše umístěný zhotovitel zakázku nepřijme, tato zakázka bude nabídnuta dalšímu zhotoviteli v pořadí.

Doba trvání: od 1.7.2020 do 29.2.2024, bez možnosti obnovení.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 49
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z bulharštiny do angličtiny

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 5 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady evropských dokumentů z češtiny do angličtiny

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 5 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z němčiny do angličtiny

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 11 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady dokumentů z němčiny do francouzštiny

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 3 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z řečtiny do angličtiny

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 8 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z řečtiny do francouzštiny

Část č.: 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 1 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do bulharštiny

Část č.: 7
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 17 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do češtiny

Část č.: 8
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 22 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do dánštiny

Část č.: 9
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 17 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do němčiny

Část č.: 10
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 26 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do řečtiny

Část č.: 11
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 21 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do španělštiny

Část č.: 12
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 17 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do estonštiny

Část č.: 13
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 18 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do finštiny

Část č.: 14
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 13 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do francouzštiny

Část č.: 15
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 33 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do irštiny

Část č.: 16
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 13 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do chorvatštiny

Část č.: 17
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 22 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do maďarštiny

Část č.: 18
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 20 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do italštiny

Část č.: 19
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 18 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do litevštiny

Část č.: 20
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 18 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do lotyštiny

Část č.: 21
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 20 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do maltštiny

Část č.: 22
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 16 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do nizozemštiny

Část č.: 23
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 15 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do polštiny

Část č.: 24
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 19 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do portugalštiny

Část č.: 25
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 17 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do rumunštiny

Část č.: 26
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 16 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do slovenštiny

Část č.: 27
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 20 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do slovinštiny

Část č.: 28
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 21 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z angličtiny do švédštiny

Část č.: 29
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 17 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady ze španělštiny do angličtiny

Část č.: 30
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 9 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady ze španělštiny do francouzštiny

Část č.: 31
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 2 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z finštiny do angličtiny

Část č.: 32
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 3 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z francouzštiny do němčiny

Část č.: 33
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 2 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z francouzštiny do angličtiny

Část č.: 34
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 5 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z francouzštiny do nizozemštiny

Část č.: 35
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 3 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z chorvatštiny do angličtiny

Část č.: 36
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 4 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z maďarštiny do angličtiny

Část č.: 37
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 7 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z italštiny do angličtiny

Část č.: 38
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 8 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z italštiny do francouzštiny

Část č.: 39
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 2 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z litevštiny do angličtiny

Část č.: 40
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 4 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z lotyštiny do angličtiny

Část č.: 41
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 3 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z nizozemštiny do angličtiny

Část č.: 42
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 5 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z nizozemštiny do francouzštiny

Část č.: 43
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 2 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z polštiny do angličtiny

Část č.: 44
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 8 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z portugalštiny do angličtiny

Část č.: 45
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 4 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady z rumunštiny do angličtiny

Část č.: 46
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 5 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady ze slovenštiny do angličtiny

Část č.: 47
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 4 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady ze slovinštiny do angličtiny

Část č.: 48
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 4 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady ze švédštiny do angličtiny

Část č.: 49
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4).

Odhadovaný objem: Asi 3 000 stran/rok.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
20/05/2019

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Informační schůzky se budou konat ve většině hlavních měst EU po zveřejnění oznámení o zakázce.

Relevantní informace budou k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/info/tender/trad19, a to ve stanovené lhůtě.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/02/2019