Fournitures - 104937-2021

02/03/2021    S42

Roumanie-Cluj-Napoca: Antinéoplasiques

2021/S 042-104937

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 017-038325)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca
Numéro national d'identification: 4547125
Adresse postale: Str. Republicii nr. 34-36
Ville: Cluj-Napoca
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 400015
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Elena Schiopu
Courriel: alcasin@yahoo.com
Téléphone: +40 264590056
Fax: +40 264590056
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.iocn.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare antineoplazice

Numéro de référence: 4547125/2020/86
II.1.2)Code CPV principal
33652100 Antinéoplasiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Antineoplazice.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor 18.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/02/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 017-038325

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.6)
Lot nº: 1, 2, 3, 4, 5
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Au lieu de:
Date: 01/06/2021
Lire:
Date: 09/06/2021
Numéro de section: IV.2.2)
Lot nº: 1, 2, 3, 4, 5
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Au lieu de:
Date: 01/03/2021
Lire:
Date: 09/03/2021
Numéro de section: IV.2.7)
Lot nº: 1, 2, 3, 4, 5
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condiții de deschidere a ofertelor
Au lieu de:
Date: 01/03/2021
Lire:
Date: 09/03/2021
VII.2)Autres informations complémentaires: