Dienstleistungen - 104955-2023

20/02/2023    S36

die Niederlande-Zwolle: Heckenschnitt

2023/S 036-104955

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: N.V. ROVA Holding
Nationale Identifikationsnummer: 91861058
Postanschrift: Steinfurtstraat 2
Ort: ZWOLLE
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 8028PP
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Sander Slagman
E-Mail: s.slagman@proviel.nl
Telefon: +31 613328829
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rova.nl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288858/details
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288858/details
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hagen knippen en heesters verlagen Zwolle en Zwartewaterland

Referenznummer der Bekanntmachung: 2023-01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77342000 Heckenschnitt
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De gemeenten Zwolle en Zwartewaterland zijn eigenaar van diverse percelen hagen en heesters binnen hun gemeentegrenzen. ROVA zorgt voor het onderhoud hiervan. Een groot deel van het dagelijks onderhoud voert de ROVA zelf uit, maar ook overige marktpartijen voeren werkzaamheden uit. De te contracteren aannemer voor deze overeenkomst gaat in de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland de hagen knippen en heesters verlagen.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL211 Noord-Overijssel
Hauptort der Ausführung:

Zwolle en Zwartewaterland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uit ervaring blijkt dat de aan te besteden werkzaamheden een jaarlijkse opdrachtwaarde hebben van ca. € 280.000,- (€ 250.000,- Zwolle en € 30.000,- Zwartewaterland) exclusief btw. Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend en omzetgaranties zijn niet van toepassing.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteitscriterium / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2023
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid voor verlenging. De aanbesteder houdt zich het recht voor, en heeft de intentie, dit bestek 2 keer te verlengen met één (1) kalenderjaar.

De maximale contractduur is (incl. verlenging) vier (4) jaar en loopt tot uiterlijk 31 december 2026.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Optie tot verlenging

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/03/2023
Ortszeit: 11:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Zwolle
Postanschrift: Schuurmanstraat 2
Ort: Zwolle
Postleitzahl: 8011 KP
Land: Niederlande
E-Mail: kanton-zwolle@rechtspraak.nl
Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform artikel 2.37.2 van het ARW 2016 neemt de opdrachtgever een opschortende termijn in acht van 20 kalenderdagen welke aanvangt op de dag na de datum van verzending van de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing aan de betrokken inschrijvers.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/02/2023