С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 105057-2017

TIЗаглавиеФpaнция-Париж: Медицински услуги
NDНомер на публикацията на обявлението105057-2017
PDДата на публикуване22/03/2017
OJНомер на броя на ОВ S57
TWГрад/населено място на купувачаПАРИЖ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски орган за ценни книжа и пазари
OLЕзик на произходFR
CYДържава на купувачаFR
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен10/03/2017
DTКраен срок за подаване17/05/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедураB - Състезателна процедура с договаряне
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)85100000 - Услуги на здравеопазването
85000000 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)FR
IAИнтернет адрес (URL)http://www.esma.europa.eu/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС