Služby - 105185-2022

28/02/2022    S41

Francie-Paříž: Poradenství v oblasti IKT

2022/S 041-105185

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 014-031036)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Poštovní adresa: 201-203 rue de Bercy
Obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75012
Země: Francie
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Poštovní adresa: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Obec: Paris La Défense
Kód NUTS: FR10 Ile-de-France
PSČ: 92927
Země: Francie
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Poštovní adresa: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Obec: Valenciennes
Kód NUTS: FRE11 Nord
PSČ: 59307
Země: Francie
E-mail: procurement@era.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.era.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Poštovní adresa: Westhafenplatz 1
Obec: Frankfurt am Main
Kód NUTS: DE Deutschland
PSČ: 60327
Země: Německo
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.eiopa.europa.eu/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poradenství v oblasti IKT

Spisové číslo: PROC/2021/12
II.1.2)Hlavní kód CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Veřejní zadavatelé by rádi podepsali vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě na poradenské služby v oblasti IKT, které jsou popsány ve specifikacích nabídkového řízení a jejich přílohách.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/02/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 014-031036

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 07/03/2022
Místní čas: 23:59
Má být:
Datum: 14/03/2022
Místní čas: 23:59
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 08/03/2022
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 15/03/2022
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: