Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 105185-2022

28/02/2022    S41

Franţa-Paris: Consultanța TIC

2022/S 041-105185

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 014-031036)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Adresă: 201-203 rue de Bercy
Localitate: Paris
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 75012
Țară: Franţa
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Adresă: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Localitate: Paris La Défense
Cod NUTS: FR10 Ile-de-France
Cod poștal: 92927
Țară: Franţa
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Adresă: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Localitate: Valenciennes
Cod NUTS: FRE11 Nord
Cod poștal: 59307
Țară: Franţa
E-mail: procurement@era.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.era.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Adresă: Westhafenplatz 1
Localitate: Frankfurt am Main
Cod NUTS: DE Deutschland
Cod poștal: 60327
Țară: Germania
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eiopa.europa.eu/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Consultanța TIC

Număr de referinţă: PROC/2021/12
II.1.2)Cod CPV principal
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritățile contractante ar dori să semneze contracte-cadru multiple în cascadă pentru servicii de consultanță în domeniul TIC care sunt descrise în caietul de sarcini al licitației și în anexele la acesta.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/02/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 014-031036

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 07/03/2022
Ora locală: 23:59
A se citi:
Data: 14/03/2022
Ora locală: 23:59
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 08/03/2022
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 15/03/2022
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: