Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 105185-2022

28/02/2022    S41

Frankrike-Paris: IKT-rådgivning

2022/S 041-105185

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 014-031036)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Postadress: 201-203 rue de Bercy
Ort: Paris
Nuts-kod: FR101 Paris
Postnummer: 75012
Land: Frankrike
E-post: procurement@esma.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Postadress: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Ort: Paris La Défense
Nuts-kod: FR10 Ile-de-France
Postnummer: 92927
Land: Frankrike
E-post: procurement@eba.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
Postadress: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Ort: Valenciennes
Nuts-kod: FRE11 Nord
Postnummer: 59307
Land: Frankrike
E-post: procurement@era.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.era.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Postadress: Westhafenplatz 1
Ort: Frankfurt am Main
Nuts-kod: DE Deutschland
Postnummer: 60327
Land: Tyskland
E-post: procurement@eiopa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eiopa.europa.eu/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IKT-rådgivning

Referensnummer: PROC/2021/12
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

De upphandlande myndigheterna ämnar teckna multipla ramavtal i kaskadform för IKT-rådgivningstjänster som beskrivs i förfrågningsunderlagen och deras bilagor.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/02/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 014-031036

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 07/03/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 14/03/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 08/03/2022
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 15/03/2022
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: