Építési beruházás - 105218-2022

Submission deadline has been amended by:  352052-2022
28/02/2022    S41

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 041-105218

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://cloud.nif.hu/index.php/s/LZWDoydPyRwfdpx
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001336742021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M76 autóút Fenékpuszta - Zalaegerszeg között

Hivatkozási szám: EKR001336742021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Fenékpuszta-Zalaegerszeg közötti szakasz kivitelezési feladatainak elvégzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fenékpuszta - Sármellék közötti szakasz

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233110 Autópálya építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakasza (8+600-19+600 km. sz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakaszának (8+600-19+600 km. sz. között) kivitelezése (PST: K076.18.73).

Mennyiség:

Az M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakaszának (8+600-19+600 km. sz. között) kivitelezése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kiviteli tervek rendelkezésre állnak, azok a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiviteli tervek szerint 1 db egybefüggő 11 000 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása. A nyomvonal az M76-os Fenékpusztai ideiglenes csomópontjából indul (a 8+600 km. szelvényben) és tart az M76 19+600 km szelvényig. A kivitelezés része a Zalavögyi Komplex pihenőhely a hozzá tartozó magasépítési és létesítményeivel együtt.

A Sármelléki repülőtér az újonnan építendő repülőteret 76101 j. összekötő úton és a 76 sz. főúton keresztül erről a csomópontról kapja meg közúti kapcsolatát az M76 autóúttal.

A tárgyi szakaszon valósul meg a 76 sz. főúttal párhuzamos Keszthely-Fenékpuszta - Sármellék közötti szakaszon önálló kerékpárút 5 892 m hosszban.

Főbb mennyiségek

Útépítés:

# 11 km hosszú egybefüggő 2x2 sávos autóút építése leállósáv nélkül, fizikai elválasztással,

# 2,92 km hosszú 11 méteres koronaszélességű Sármelléki repülőtéri bekötő út,

# 5,89 km hosszú Fenékpuszta - Sármellék közötti kerékpárút,

# 2,86 km országos közúti korrekció,

# 3,68 km stabilizált burkolatú földút,

# 3,80 km hosszú vákuumdrénes tőzeg szakasz (12+290-16+040 km sz. között)

# 7 db új körforgalmú csomópont (melyből 6 db alcsomóponti),

# 2 db különszintű csomópont:

- M76 - 71 sz. főút Keszthelyi csomóponti rendszer

- M76 - 76 sz. főút Sármelléki csomópont,

# VJT portálok száma: 7 db

Műtárgyépítés:

# 17 db híd műtárgy, melyből:

- 1 db vadátjáró - öszvérszerkezetű híd

- 16 db előregyártott gerendás híd (legnagyobb támaszköz 35,42 m a B122 jelű műtárgynál)

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2.3. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 65
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sármellék-Zalaegerszeg Keleti csp közötti szakasz

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Sármellék-Zalaegerszeg Keleti csomópont közötti szakasz (19+600-43+200 km.sz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Sármellék-Zalaegerszeg Keleti csomópont közötti szakasz megvalósítása (19+600-43+200 km.sz. között) és a szakaszhoz kapcsolódó Nemesrádói mérnökségi telep építése kivitelezése (PST: K076.14.73).

Mennyiség:

Az M76 autóút Sármellék-Zalaegerszeg Keleti csomópont közötti szakasz megvalósítása (19+600-43+200 km.sz. között) és a szakaszhoz kapcsolódó Nemesrádói mérnökségi telep építése kivitelezése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kivitelei tervek rendelkezésre állnak, azok a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiviteli tervek szerint 1 db egybefüggő 23 600 m hosszúságú, 2x2 sávos gyorsforgalmi út (autóút és autópálya) megvalósítása és a szakaszhoz kapcsolódó Nemesrádói mérnökségi telep és autópálya rendőrség építése. A tervezett 23 600 m hosszú szakaszon belül, a zalaegerszegi tesztpálya számára, az ún. nagysebességű tesztek végrehajtására egy 10 800 m-es szakasz 26 m koronaszélességű autópálya kiépítettségnek megfelelő szakasz megvalósítása.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

Útépítés:

# 23 600 m egybefüggő 2x2 sávos gyorsforgalmi út (autóút és autópálya) amelyből 12 800 m hosszú 2x2 sávos autóút építése leállósáv nélkül, fizikai elválasztó sávval, valamint 10 800 m hosszú 2x2 sávos autópálya építése leállósávval, fizikai elválasztó sávval (nagysebességű tesztszakasz),

# 6,46 km az országos közúti korrekció,

# 26,02 km stabilizált burkolatú földút,

# VJT portálok száma: 28 db

# 10,80 km hosszban H2 visszatartási fokozatú mozgatható beton terelőelem építése,

# mozgatható beton terelőelem telepítését végző ROAD ZIPPER middle class jármű beszerzése (Lindsay),

# Szakasz eleje-végén VEVA önműködően nyitható- és zárható terelőelem,

# M76 főpálya okos közvilágítás építése, 186 db közvilágítási oszlop állítása,

# 6 db új körforgalmú csomópont (melyből 6 db alcsomóponti körforgalom),

# 4 db különszintű csomópont:

- M76 - 7522 j. Zalakarosi csomópont,

- M76 - 75 sz. főút Pacsa-Zalaapáti csomópont,

- M76 - 7362 j. Nemesrádói csomópont

M76 - 76 sz. főút Zalaegerszeg keleti csomópont

Műtárgyépítés:

# 36 db híd műtárgy, melyből:

- 4 db völgyhíd

- 27 db előregyártott gerendás híd,

- 4 db keretszerkezetű híd (legnagyobb támaszköz 11,25 m),

- 1 db Zala folyó ívhíd (B204) (legnagyobb támaszköze 67 m),

Keresztező vízfolyások korrekciója és mederrendezése (befogadó) összesen 27 db vízfolyásnál.

Közműkiváltások több helyen.

Mérnökségi telep:

Hrsz: 0264/36

Telek területe: 69 039,00 m2

Depónia területe: 20 000 m2

Beépített terület: 8 495,78 m2

Zöldfelület területe: 23 079,94 m2

ÉPÜLETEK nettó alapterületei a kiviteli tervek szerint hozzávetőlegesen:

Iroda épület: földszint 637,55 m2, emelet 683,32 m2, Iroda épület nettó hasznos terület összesen: 1320,87 m2

Műhelyépület: földszint 1 151,96 m2, emelet 637,05 m2, Műhely épület nettó hasznos terület összesen: 1789 m²

Garázs épület nettó hasznos terület összesen: 1 541,70 m²

Raktárépület: földszint 1 865,31 m2, emelet 603,46 m2, Raktárépület nettó hasznos terület összesen: 2469 m2

Sótároló: 1 309,96 m2

Elemes tároló: 103,68 m2

Üzemanyagtöltő: 180,80 m2

Fedett gépjárműtároló: 257,36 m2

RENDŐRSÉG

Hrsz: 0264/37

Telek területe: 2 227,00 m2

Beépített terület: 484,00 m2

Zöldfelület területe: 1 358,70 m2

ÉPÜLET nettó hasznos alapterülete a kiviteli tervek szerint: 366,12 m2

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2.3. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKD-val köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) II. fejezetben foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő köteles megtenni.

Az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7. §-ai alapján kell kitölteni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4.§ (3) bek-re. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján ajánlattevőknek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az EEKD-t, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi, a (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1) és (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re

Szakmai tevékenyég végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Valamennyi részben:

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

NY.1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9)és a Kbt. 69.§ (11) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

NY.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§ (1) bek. c)pont és 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1) bek.).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6); (11) bek., a Kbt. 69 § (11) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi részben:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P.1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)

A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közút építési és/vagy hídépítési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el

- az 1. részben nettó 50 000 000 000,- Ft értéket,

- a 2. részben nettó 90 000 000 000,- Ft értéket.

Több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek elegendő a magasabb követelményt teljesíteni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi részben:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett építési referenciáinak igazolását. A referenciákat Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.

A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

- a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

- a szerződés teljesítésének helyét,

- vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést,

- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

A Kr. 21. § (2a) bek. b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt 13 éven belül megkezdett, de legfeljebb 8 éven belül befejezett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M.2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell

a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló iratot,

c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és

d) a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott kivitelezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, azon szakemberek vonatkozásában, akik az értékelési részszempontra is bemutatásra kerülnek már az ajánlatban benyújtandók az alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások is.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szükséges tartalmaznia a jogosultság megszerzésének időpontját is. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M.1 a felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 (kilencvenhat) hónapban) nem rendelkezik

1. részben:

M.1.1. min. 25 m támaszközű új híd építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.

és

M.1.2. min. 8 000 m hosszúságú, min. 2x2 sávos új országos közút építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával.

2. részben:

M.1.1. min. 50 m támaszközű új híd építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával

és

M.1.2. min. 14 000 m hosszúságú, min. 2x2 sávos új országos közút építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával.

Az M.1.1 - M.1.2 alkalmassági köv. igazolására 1-1 db szerződés mutatható be. Ugyanaz a referencia bemutatható valamennyi alkalmassági követelmény vonatkozásában is.

Több részre történő ajánlattétel esetén az M.1.1 és M.1.2. alkalmassági követelmények esetében elegendő a magasabb követelmény teljesítése, tekintettel az azonos beszerzési tárgyra.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

Valamennyi részben:

M.2.1. min. 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik,

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint

b) legalább 36 hónap országos közút építéséhez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal

M.2.2. min. 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik,

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint

b) legalább 36 hónap országos közút építéséhez kapcsolódó építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal

M.2.3. min. 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint

b) legalább 36 hónap országos közúthoz kapcsolódó új híd építése és/vagy meglévő híd átépítése és/vagy felújítása területén szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal.

2. részben:

A fentieken felül:

M.2.4. min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal.

Az M.2.pont valamennyi alpontja esetén a jogosultság és szakképzettség tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értelmezendő. A szakképzettség tekintetében az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.

AK támaszköz alatt a 2 egymással szomszédos támasz középvonala(v.tengelye)között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.

„Országos közút” alatt ajánlatkérő a 26/2021 (VI.28) ITM rendelet 2. §-ban foglaltakat érti.

Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák közül az út kialakítása értendő.

„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumi tagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Építésvezető” alatt AK azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

„Főépítésvezető” több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezetőfeladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt felsőfokú szakképzettség megszerzésének időpontjától vehető figyelembe.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül, azaz a szakemberek között az átfedés nem megengedett. Több részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek közötti átfedés megengedett, azaz ugyanaz a szakember több részben is bemutatható.

A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell, amelyről nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a projekt során az M2.2, M2.3 és az M2.4 pontokban bemutatott szakembereknek kell ellátniuk a felelős műszaki vezetői pozíciókat.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér. A részletes előírásokat a szerződés tervezet (szerződéses feltételek) tartalmazza.

Jótállás: 36 hónap

Részszámlázás megengedett. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani és benyújtani a Megrendelő Teljesítésigazolása alapján.

A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.

Tartalékkeret: 2%

Előleg: 20%.

Előleggel történő elszámolás arányosan a részszámlákban történik, akként, hogy először a pénzügyi biztosítékkal nem fedezett rész kerül levonásra.

A kifiz.-re vonatkozó szab.: a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 30-32/A. §, a Kbt. 135. § (1),(3)-(4) és (5)-(8), (10),(12) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pontja.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF).

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/03/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/03/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re az AF I.3. pont szerinti címeken, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. A kommunikációra a Kbt. 40., 41., 41/A., 41/B., 41/C. §-aiban foglalt rendelkezések irányadóak.

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 2.1, 2.2 esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 2.1, 2.2, minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig (a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül) ajánlati részenként minimum 1 milliárd-Ft/év és 300 000 000- Ft/káresemény összkockázatú építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződés, meglétét írja elő.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.4. pont szerinti, valamint az 2.1.-2.2. minőségi értékelési szempont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M.2.1-2.3. pont - „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság.

M.2.4. pont - „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság.

5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj - nettó vállalkozási díj.

9. Ajánlatkérő előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

12. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

13. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész nettó 30 millió Ft, 2. rész: nettó 30 millió Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

14. Szakmai ajánlat a Dokumentációban foglaltak szerint.

15. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel a III.1.1., a III.1.2. és III.1.3. pontok vonatkozásában.

16. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Wellmann-Kiss Katalin (00241); dr. Takács Éva (00526)

17. AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

18. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok V. és VI. kötetét a Kbt. 39. § (2) bekezdése szerint nem tudja az EKR-ben elektronikusan, korlátlanul, teljes körűen hozzáférhetővé tenni az érdeklődő gazdasági szereplők számára a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt okból, így ezen dokumentumok elektronikusan, korlátlanul és teljes körűen a következő linken keresztül érhetőek el érdeklődő gazdasági szereplők számára: https://cloud.nif.hu/index.php/s/LZWDoydPyRwfdpx letöltési jelszó: 2r5HmdTT

19. II.2.5) ponthoz kapcsolódóan:

2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) - szempont esetén többlet tapasztalat alatt a szakember országos közút építéséhez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata vehető figyelembe az értékelés során.

2.2 Az M.2.3. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) - szempont esetén többlet tapasztalat alatt országos közúthoz kapcsolódó új híd építése és/vagy meglévő híd átépítése és/vagy felújítása területén szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata vehető figyelembe az értékelés során.

20. A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/02/2022