Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 105278-2021

02/03/2021    S42

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2021/S 042-105278

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15329396241
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Márta
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17950777
Fax: +36 17950433
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000166342021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000166342021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Járulékos közbeszerzési szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000166342021
II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére „Járulékos közbeszerzési szolgáltatások, beleértve a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására irányuló szolgáltatást – 2021” tárgyban.

Részletes feltételek a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 45 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG egész területe, az egyedi szerződésekben megjelölt MAGYARORSZÁGI teljesítési cím.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Intézmények részére járulékos közbeszerzési szolgáltatások nyújtása, azaz közbeszerzési eljárás lefolytatásához támogatási tevékenység nyújtása, így különösen az alábbiak:

— közbeszerzési eljárások előkészítésével és lefolytatásával, közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás,

— közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása az érintett ajánlatkérő (Intézmény) nevében és javára, szükség szerint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása a mindenkor irányadó jogszabályi előírások alapján.

A fentiek alapján ellátandó feladatok különösen a Közbeszerzési dokumentum IV. Műszaki leírás fejezetében foglaltakra:

— közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos adminisztratív és közzétételi feladatok ellátása, adott esetben közreműködés külső szervezetek általi ellenőrzés során, képviselet jogorvoslati eljárásban, stb.), szükség szerint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása a mindenkor irányadó jogszabályi előírások alapján, beleértve kétnyelvű, angol és magyar nyelven történő lefolytatását is,

— közbeszerzési állásfoglalások készítése,

— szerződésmódosításokkal kapcsolatos feladatok ellátása (adott esetben közreműködés külső szervezetek általi ellenőrzés során),

— közbeszerzési szempontú minőségbiztosítás (az ajánlatkérő által előkészített közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok felülvizsgálata, pl.: az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok felülvizsgálata),

— egyéb közbeszerzési tanácsadás (közbeszerzési terv összeállításával kapcsolatos tanácsadás, közbeszerzési szabályzat elkészítése, közbeszerzési oktatás, stb.).

Keretösszeg: nettó 45 000 000 000 HUF

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.: Az M2) 1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, közbeszerzési eljárások lefolytatása és/vagy jogszabály szerinti ellenőrzése területen szerzett többlettapasztalata (0–60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.: Az M2) 2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, közbeszerzési eljárások lefolytatása területen szerzett többlettapasztalata (0–60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3.: Az M2) 1. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felül a teljesítésbe bevont olyan szakemberek száma, akik az M2) 1. alkalmassági követelménynek megfelelnek (0–5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.4.: Az M2) 2. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felül a teljesítésbe bevont olyan szakemberek száma, akik az M2) 2. alkalmassági követelménynek megfelelnek (0–5 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 45 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: Ajánlatkérő ajánlattevőtől/közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

4. Keretmegállapodás szerinti maximális nyertes ajánlattevők száma: 3 (három)

5. Az ajánlatok rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0–10 pont.

Az értékelés módszere az 1. részszempont (nettó ajánlati ár) alszempontjai esetében: fordított arányosítás, a 2. részszempont alszempontjai (szakember) esetében: egyenes arányosítás.

A pontkiosztás módszere, valamint az értékelés további részletei a Közbeszerzési dokumentumban találhatók.

Az eljárás második részében verseny újranyitás során az ajánlatok a legalacsonyabb ár szempontja alapján kerülnek értékelésre.

6. A II.2.5) pont Értékelési szempontok részletezése:

1.1. Uniós rezsimben nyílt közbeszerzési eljárás /árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 5

1.2. Uniós rezsimben nyílt közbeszerzési eljárás /építési beruházás/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 5

1.3. Uniós rezsimben két szakaszból álló közbeszerzési eljárás /árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 4

1.4. Uniós rezsimben két szakaszból álló közbeszerzési eljárás /építési beruházás/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 3

1.5. Uniós rezsimben hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás /árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 3

1.6. Uniós rezsimben hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás /építési beruházás/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 2

1.7. A keretmegállapodás második része szerinti konzultáció/verseny újranyitás /árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 5

1.8. A keretmegállapodás második része szerinti konzultáció/verseny újranyitás /építési beruházás/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 3

1.9. Nemzeti rezsimben hirdetménnyel induló egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás /árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 5

1.10. Nemzeti rezsimben hirdetménnyel induló egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás /építési beruházás/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 5

1.11. Nemzeti rezsimben hirdetménnyel induló két szakaszból álló közbeszerzési eljárás /árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 3

1.12. Nemzeti rezsimben hirdetménnyel induló két szakaszból álló közbeszerzési eljárás /építési beruházás/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 2

1.13. Nemzeti rezsimben hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 2

1.14. Nemzeti rezsimben hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárás /építési beruházás/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 5

1.15. Speciális eljárások /árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 1

1.16. Speciális eljárások /építési beruházás/ (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 1

1.17. Dinamikus beszerzési rendszer második része (nettó HUF/eljárás) – súlyszám: 1

1.18. Tanácsadói óradíj (nettó HUF/óra) – súlyszám: 5

Speciális eljárások: 1.15. és 1.16. kategória: a versenypárbeszéd, illetve az innovációs partnerség.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap kitöltésével) köteles előzetesen igazolni, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Ha az elbírálás során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat Ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során a részletes információkat nem kell megadnia, Ajánlatkérő elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz elegendő az EEKD IV. rész „α” szakaszát kitölteni).

Az EEKD-t az EKR-ben kell űrlap formájában benyújtani, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés alapján. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek:

P1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) belekezdés c) pontja és a 19. § (5) bekezdés alapján csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és a közbeszerzés tárgyából (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás és/vagy közbeszerzési tanácsadás és/vagy közbeszerzési eljárások lefolytatása és/vagy jogszabály szerinti ellenőrzése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó három - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, abban az esetben Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint vizsgálja az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

P2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az érvényes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadásra és/vagy közbeszerzési tanácsadásra és/vagy közbeszerzési eljárások lefolytatásara és/vagy jogszabály szerinti ellenőrzésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás fennállásának igazolását (a felelősségbiztosítási kötvényt és/vagy utolsó biztosítási díj átutalásának igazolást vagy fedezetigazolás egyszerű másolati példányát, amennyiben a biztosítás fennállása ezekből (akár ezek valamelyikéből) megállapítható).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdés, 67. § (3) bekezdés, 69. § (11), (11a) bekezdés, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a három vizsgált üzleti év vonatkozásában összesen nem éri el legalább 2 000 000 000 HUF-t, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás és/vagy közbeszerzési tanácsadás és/vagy közbeszerzési eljárások lefolytatása és/vagy jogszabály szerinti ellenőrzése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el legalább a 1 500 000 000 HUF-t.

P2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadásra és/vagy közbeszerzési tanácsadásra és/vagy közbeszerzési eljárások lefolytatására és/vagy jogszabály szerinti ellenőrzésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amelynek kártérítési limit összértékei legalább 150 000 000 HUF/káresemény és legalább 300 000 000 HUF/év.

A P1) alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P2) alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül legalább egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont, illetve 22. § alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáit, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés szerint igazolva.

A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:

a) teljesítés ideje (év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig);

b) szerződést kötő másik fél neve, címe;

c) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, telefonszáma, email címe;

d) szolgáltatás tárgya - az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal;

e) szolgáltatás mennyisége - az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal;

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Amennyiben ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia nyilatkozatból és/vagy referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és/vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk és jogviszonyuk ismertetését tartalmazó cégszerű nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:

— a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR-ben az erre szolgáló űrlap kitöltésével: Nyilatkozat bemutatott szakemberekről),

— a szakember szakmai tapasztalatát ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel teljesülése. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, valamint az ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában a minimumkövetelmény időtartamban került meghatározásra, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi szolgáltatások időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi szolgáltatások) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt több szolgáltatásban megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek,

— végzettséget/képzettséget/jogosultságát igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

Az előírt jogosultsággal való rendelkezést ajánlatkérő az EKR nyilvántartásából vagy szakember nyilatkozatából ellenőrzi.

M3) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja alapján az előző 3 év vonatkozásában az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást.

A Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bekezdése is irányadó.

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján (előzetes igazolási mód), 2. körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtása a Kbt. 69. § (4) szerint (igazolási mód).

Előzetes igazolási mód:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére. Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos további információkat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2-7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdés, 67. §, 69.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.

Igazolási mód:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.

Ha Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafele számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de 6 évnél (72 hónap) nem régebben megkezdett, legalább összesen 600 darab közbeszerzési eljárás lefolytatására és/vagy jogszabály szerinti ellenőrzésére vonatkozó referenciával, amelyek közül

a) legalább 200 db uniós eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására és/vagy jogszabály szerinti folyamatba épített ellenőrzésére vonatkozott,

b) legalább 250 db közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozott, amiből legalább 50 db uniós eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás volt.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesítettnek, ha teljesítés időpontja, azaz az összegezés ajánlattevőknek történő megküldése vagy az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzététele jelen felhívás feladásának napjáig megtörtént.

Jogszabály szerinti folyamatba épített ellenőrzési referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesítettnek, ha teljesítés időpontja, azaz az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány és/vagy a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására vonatkozó tanúsítvány és/vagy első körös tanúsítvány és/vagy második körös tanúsítvány és/vagy közös első és második körös tanúsítvány és/vagy együttes tanúsítvány és/vagy szabályossági tanúsítvány és/vagy eredmény állásfoglalás és/vagy záró tanúsítvány (vagy a fentiekkel egyenértékű tartalmú, más elnevezésű, ellenőrzés során elkészített dokumentumot) a gazdasági szereplő általi kiállítása jelen felhívás feladásának napjáig megtörtént. Jogszabály szerinti ellenőrzési referencia esetén a fentieken túl az utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzési jelentés kiállítása is figyelembe vehető.

Az M1) alkalmassági követelmény több szerződéssel is teljesíthető.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M2) 1.: Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárások lefolytatásában és/vagy jogszabály szerinti ellenőrzésében.

M2) 2.: Legalább 1 fő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, aki összesen legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárások lefolytatásában és az ajánlattétel időpontjában a FAKSZ nyilvántartásban hatályos bejegyzéssel rendelkezik (vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztrációhoz szükséges, 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti feltételeknek megfelel).

M2) 3.: Legalább 1 fő szakember, aki legalább 4 db jogorvoslati eljárásban és/vagy közbeszerzéssel kapcsolatos peres képviseletben szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M2) 4.: Legalább 1 fő jogi végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárások lefolytatásában és/vagy jogszabály szerinti ellenőrzésében, továbbá rendelkezik felsőfokú angol nyelvvizsgával.

Az M2) 1. és M2) 2. szakemberek között az átfedés nem megengedett.

Az M2) 2. szakembernek az előírt jogosultsággal (névjegyzékbe vétel) legkésőbb szerződéskötésre rendelkeznie kell. Névjegyzékbe vétel elmaradása ajánlattevő keretmegállapodás megkötésétől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a keretmegállapodást, amennyiben ez utóbbit az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Az M1) és M2) alkalmassági követelmény esetében: Lefolytatás alatt a közbeszerzési eljárás megindításától a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldéséig vagy az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény megjelenéséig tartó szakaszban ellátandó az ajánlatkérő oldalán felmerülő tevékenységek összessége értendő. Ajánlatkérő elfogadja a keretmegállapodás második része szerinti - verseny újranyitást és az írásbeli konzultációt - eljárások területén szerzett szakmai tapasztalatokat, illetve referenciákat is. Ajánlatkérő az alábbi tevékenységeket fogadja el jogszabály szerinti ellenőrzés, illetve jogszabály szerinti folyamatba épített ellenőrzés tekintetében: 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet és/vagy 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és/vagy 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és/vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint ellenőrzési tevékenység.

M3) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az előző 3 év vonatkozásában az éves átlagos statisztikai állományi létszáma évenként nem éri el a 15 főt.

A M1), M2) alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az M3) alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül legalább egy felel meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetését köteles vállalni a Közbeszerzési dokumentumban megtalálható keretmegállapodás tervezetben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) a) pontjában foglaltak szerint nyertes ajánlattevőnként: 10 000 000 HUF adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő. Az adatszolgáltatási biztosíték rendelkezésre bocsátása a keretmegállapodásban és annak mellékletében rögzítettek szerint szükséges.

Az ellenérték kiegyenlítése az egyedi szerződésekben előírtak szerint, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdései szerinti szabályok alkalmazásával, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül HUF-ban történik, a nyertes Ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § foglaltakra.

Nyertes ajánlattevő a teljesített és az Intézmény által leigazolt tevékenysége alapján eljárásonként jogosult 2 db számlát kibocsátani: 1. az eljárás megindításakor (50 %), 2. az eljárás lezárásakor a fennmaradó (50 %). Óradíjas feladatok tekintetében havonta, a ténylegesen teljesített óráknak megfelelően. További feltételek a keretmegállapodásban.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek: A megkötendő keretmegállapodás hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmény költségvetésében áll rendelkezésre. Vonatkozó jogszabályok: 2015. CXLIII. törvény, 2007. CXXVII. törvény, 2013. V. törvény, 2011. CXCV. törvény, 2017. CL. törvény, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet. Az ellenszolgáltatás teljesítésének további részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/03/2021
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 28/04/2021
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/03/2021
Helyi idő: 11:00
Hely:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15–16. §-a tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15–16. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Kbt. 2. § (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve magyar. Ajánlattevő általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47. § (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.

2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlatevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie a Kbt. 35. § (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.

4. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.

5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§-ban foglaltakra.

6. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

7. Ajánlattevőnek ajánlatában - az EEKD II fejezet „C” pontjában tett nyilatkozattal összhangban - a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

8. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő - az EEKD II fejezet „D” pontjában tett nyilatkozattal összhangban - nyújtsa be Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapján tett nyilatkozatát (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67. § foglaltakra.

10. A Kbt. 71. §-a alapján a hiánypótlás teljes körben biztosított, figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdéseit. A Kbt. 71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást folytat le.

13. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet I. fejezete szerint azonosítja a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult ajánlatkérők körét.

14. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőknek a keretmegállapodás teljesítéséhez legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjára rendelkeznie kell ISO 9001 és 27001 tanúsítványokkal vagy ezekkel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettől származó érvényes tanúsítványokkal, vagy ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

15. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Gyergyai László: 00593, Oláh Bálint: 01262.

16. Irányadó Jog: Ajánlati Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.

17. Az ajánlattétel, a kifizetések és elszámolások pénzneme HUF.

18. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő/Közös ajánlattevők az ajánlathoz köteles(ek) csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlathoz a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

19. Nyertes ajánlattevőnek a keretmegállapodás aláírásakor nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.

20. Az ajánlathoz csatolni kell a jelen eljárásban az Ajánlattevő/Közös ajánlattevők és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9.§ (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel. Amennyiben Ajánlattevő elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.

21. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott információkat.

23. A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege, műszaki és gazdasági funkciójának egysége és egyéb sajátosságai nem teszik lehetővé a beszerzés tárgyának részekre bontását (Kbt. 61. § (4) bekezdés, a beszerzés több részre bontása a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését vonná maga után tekintve, hogy az ajánlattevői kör azonos. Ez alapján nem valószínűsíthető fokozottabb árverseny kialakulása, hiszen valamennyi feladat tekintetében azonos ajánlattevők versenyeznének egymással. A szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében. A közbeszerzés tárgyának jellemzője, hogy amennyiben egy ajánlattevő el tudja végezni valamely feladatot (pl. közbeszerzési eljárás lefolytatása), akkor a tárgy szerinti többi feladatra is egyértelműen képes kell legyen (pl. közbeszerzési állásfoglalások készítése).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/02/2021