Lieferungen - 105517-2017

22/03/2017    S57

die Tschechische Republik-Chomutov: Oberleitungsbusse

2017/S 057-105517

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 64053466
Postanschrift: Školní 999/6
Ort: Chomutov
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Postleitzahl: 430 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Petr Maxa
E-Mail: reditel@dpchj.cz
Telefon: +420 474616101
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dpchj.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dopravni-podnik-mest-chomutova-a-jirkova-a-s
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dopravni-podnik-mest-chomutova-a-jirkova-a-s
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: A.I. Consulting s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 28163974
Postanschrift: Na Klaudiánce 781/19
Ort: Praha 4-Podolí
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 14700
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Karel Psohlavec
E-Mail: zakazky@aiconsulting.cz
Telefon: +420 776040181
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.aiconsulting.cz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 64053466
Postanschrift: Sekretariát ředitele společnosti (č. dveří: 318), Obchodní zóna 251, 431 11 Otvice
Ort: Jirkov
Postleitzahl: 43111
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Petr Maxa
E-Mail: reditel@dpchj.cz
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dpchj.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dopravni-podnik-mest-chomutova-a-jirkova-a-s
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: zadavatel dle § 4 odst. 1, písm. e)
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka trolejbusů a CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

Referenznummer der Bekanntmachung: 001/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622300 Oberleitungsbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka (nové, nerepasované, nepoužité) nízkopodlažních trolejbusů a nízkopodlažních autobusů. Prostřednictvím dodávky dojde k modernizaci a ekologizaci vozového parku zadavatele. Nové nízkopodlažní trolejbusy (15 ks) a nízkopodlažní CNG autobusy (2 ks) nahradí stávající nevyhovující vozidla.

Detailní uvedení příslušných CPV kódů:

Trolejbusy: 34622300,

Nízkopodlažní autobusy: 34121100.

Detailněji viz Zadávací dokumentaci.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 200 622 500.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část zakázky A. Trolejbusy

Los-Nr.: A
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34622300 Oberleitungsbusse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Provozovna zadavatele: Obchodní zóna 251, 431 11 Otvice.

Více viz Zadávací dokumentaci.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vnitřní členění Části veřejné zakázky A. Trolejbusy: Tato část zakázky je dále vnitřně členěna do následujících položek:

— A1. Trolejbus dlouhý,

— A2. Trolejbus krátký.

Uvedené vnitřní členění Části veřejné zakázky A. Trolejbusy má pouze organizační charakter. Část veřejné zakázky A. Trolejbusy tedy není, ve vztahu k ust. § 35 Zákona, považována za dále členěnou do částí. Posuzování a hodnocení této části zakázky bude provedeno souhrnně, tj. nedojde k samostatnému posuzování a hodnocení dílčích položek této části zakázky.

Detailněji viz Zadávací dokumentaci.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 185 212 500.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 300
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Pro financování zakázky je podána žádost o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, ITI. Zadavatel nevylučuje předložení žádosti o podporu též v jiném dotačním programu.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Upřesnění k bodu II.2.7 (Doba trvání zakázky). Tato část zakázky je vnitřně členěná do dvou časových etap:

— dodávka 10 kusů trolejbusu Typu A1. Trolejbus dlouhý: Mezi 240. až 300. kalendářním dnem od doručení Výzvy k zahájení plnění,

— dodávka 5 kusů trolejbusu Typu A2. Trolejbus krátký: Mezi 240. až 300. kalendářním dnem od doručení Výzvy k zahájení plnění.

Více viz Zadávací dokumentaci.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část zakázky B. Autobusy

Los-Nr.: B
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34121400 Niederflurbusse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Provozovna zadavatele: Obchodní zóna 251, 431 11 Otvice.

Více viz Zadávací dokumentaci.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem zakázky je dodávka 2 (nových, nerepasovaných, nepoužitých) nízkopodlažních autobusů pro MHD.

Vnitřní členění Části veřejné zakázky B. Autobusy: Tato část zakázky je dále vnitřně členěna do následujících položek:

— B1. Autobus dlouhý,

— B2. Autobus krátký.

Uvedené vnitřní členění Části veřejné zakázky B. Autobusy má pouze organizační charakter. Část veřejné zakázky B. Autobusy tedy není, ve vztahu k ust. § 35 Zákona, považována za dále členěnou do částí. Posuzování a hodnocení této části zakázky bude provedeno souhrnně, tj. nedojde k samostatnému posuzování a hodnocení dílčích položek této části zakázky.

Detailněji viz Zadávací dokumentaci.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 15 410 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 210
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Pro financování zakázky je podána žádost o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva ITI. Zadavatel nevylučuje předložení žádosti o podporu též v jiném dotačním programu.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Upřesnění k bodu II.2.7 (Doba trvání zakázky): Kompletní dodávka 2 kusů autobusu (část zakázky B.): do 210 kalendářních od Výzvy zadavatele k zahájení plnění.

Více viz Zadávací dokumentaci.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce prokázal profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 Zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Více viz Zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zrušení zadávacího řízení z důvodu neobdržení dotační podpory: Zadavatel upozorňuje, že předpokladem pro zadání veřejné zakázky je obdržení závazného příslibu na přidělení dotace k uhrazení nákladů veřejné zakázky. Zadavatel informuje, že byla podána žádost o poskytnutí dotační podpory v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva ITI. Zadavatel nevylučuje ani účast souvisejícího projektu v jiném dotačním titulu. Zadavatel upozorňuje, že mu dle § 127 odst. 2, písm. e) náleží právo zadávací řízení zrušit i v případě, kdy neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/05/2017
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/05/2017
Ortszeit: 10:01
Ort:

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Zasedací místnost – kancelář ředitele společnosti (č. dveří: 317), Obchodní zóna 251, 431 11 Otvice.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání obálek se mohou zúčastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého dodavatele maximálně jedna osoba k tomu oprávněná nebo pověřená na základě plné moci. Více viz Zadávací dokumentaci.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

S ohledem na členění zakázky do dvou samostatně posuzovaných a hodnocených částí zadavatel doplňuje informaci o konci lhůty pro podávání nabídek v jednotlivých částech a návazně uvádí informaci o otevírání obálek pro jednotlivé části.

Konec běhu lhůty pro podání nabídek je stanoven, a to v následujícím termínu:

— část A. Trolejbusy: Lhůta končí dne 17.5.2017 v 10:00 hodin,

— část B. Autobusy: Lhůta končí dne 17.5.2017 v 11:00 hodin.

Otevírání obálek s podanými nabídkami zahájí zadavatel bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek odděleně pro každou z definovaných částí zakázky v následujících termínech:

— část A. Trolejbusy dne 17.5.2017 od 10:01 hodin,

— část B. Autobusy dne 17.5.2017 od 11:01 hodin.

Detailněji viz Zadávací dokumentaci.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2017