Lieferungen - 105608-2023

20/02/2023    S36

die Slowakei-Bratislava: Elektrotechnische Ausstattung

2023/S 036-105608

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 248-725272)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00151866
Postanschrift: Pribinova
Ort: Bratislava - Staré Mesto
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Postleitzahl: 81272
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Martina Hlavová
E-Mail: martina.hlavova@minv.sk
Telefon: +421 250944590
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.minv.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upgrade personalizačného zariadenia Datacard MX6000

Referenznummer der Bekanntmachung: SE-VO2-2023/002649
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31730000 Elektrotechnische Ausstattung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW určeného pre upgrade jedného personalizačného zariadenia Datacard MX6000 na Datacard MX6100 a posilnenie (zvýšenie výkonu) čipovej personalizácie potrebnej pre vydávanie novej generácie občianskych preukazov, ako aj inštalácia a konfigurácia, dokumentácia a školenia a riadenie projektu, a tiež služby súvisiace s dopravou.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 248-725272

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis obstarávania
Anstatt:

1. Hardvérový a softvérový upgrade personalizačného zariadenia MX6000 na MX6100

2. Zvýšenie výkonu čipovej personalizácie ID1 dokladov v Národnom personalizačnom centre Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky.

muss es heißen:

1. Hardvérový a softvérový upgrade personalizačného zariadenia MX6000 na MX6100

2. Posilnenie (zvýšenie výkonu) čipovej personalizácie ID1 dokladov v Národnom personalizačnom centre Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

3. Inštalácia a konfigurácia

4. Dokumentácia a školenia

5. Riadenie projektu

6. Služby súvisiace s dopravou

Abschnitt Nummer: II.2.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Anstatt:

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

muss es heißen:

Cena

Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Anstatt:

3.Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v

2/3 Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/-

/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32070/summary.

muss es heißen:

3.Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v

2/3 Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32070/summary.

Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2)
Anstatt:
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 20/03/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7)
Anstatt:
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 20/03/2023
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: