Bygge og anlæg - 105620-2020

04/03/2020    S45    Bygge og anlæg - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 045-105620

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Siv Raun Andersen
E-mail: f94x@kk.dk
Telefon: +45 21555254

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Orienteringsmøde om kommende udbud af Kulbaneparken

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kulbaneparken er en 4,4 ha helt ny grøn park, som i 2020-22 skal anlægges med bl.a. 8-mands kunstgræsbane, bemandet aktivitetsplads og regnvandsbassin. Parken skal delvist anlægges ovenpå Ringstedbanens tunneldæk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parken udbydes i juni 2020 med en forventet anlægssum på 34-38 mio. DKK. For at komme i mål med anlægsprojektet, er der behov for stærke kompetencer indenfor det grønne område, anlægslogistik, planlægning samt erfaring med anlæg af kunstgræsbaner med sand-infill.

På orienteringsmødet vil vi drøfte:

- Kulbaneparken:

— Hvad skal anlægges

— Anlægstidsplan og etaper

— Udfordringer herunder servitutter og adgange.

- Krav til egnethed og tildelingskriterier

- Tidsplan for udbuddet.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Orienteringsmødet finder sted fredag den 20. marts 2020 kl. 13.00 - 14.00 i Lysboksen, Kulbanevej 12 i Valby.

Tilmelding til dialogmødet skal ske til kulbanekvarteret@tmf.kk.dk senest den 18. marts 2020. Skriv ”Orienteringsmøde udbud Kulbaneparken” i emnefeltet.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/06/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2020