Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 10594-2021

12/01/2021    S7

Magyarország-Békéscsaba: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2021/S 007-010594

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita
E-mail: torok@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66523800-3862
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt” Szabadkígyóst és Békéscsabát érintő kivitelezési munkáinak ellátására

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt” Szabadkígyóst és Békéscsabát érintő kivitelezési munkáinak ellátására

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 701 921 677.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Szabadkígyós Kastély utcától a Wenckheim kastély hátsó bejáratától a kerékpárforgalmi létesítmény 0+000 km és a 0+325 km szelvények között mezőgazdasági út építése, valamint.. folyt. a II.2.14) pontban

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt” Szabadkígyóst és Békéscsabát érintő kivitelezési munkáinak ellátására az alábbiak szerint:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt kivitelezését tervezi.

— A kivitelezési munka részben a meglévő kerékpárutak felújításáról, részben új kerékpárutak, kerékpárforgalmi létesítmény építéséről, illetve kerékpáros nyom felfestéséről szól,

— A kiviteli munka az alábbi feladatokat foglalja magában:

1. Szabadkígyós Kastély utca-Wenckheim kastély hátsó bejárata-Szabadkígyós- kerékpárfogalmi létesítmény és a kapcsolódó közmű építések:

Szabadkígyóson a Kastély utcán a meglévő burkolattól a Wenckheim kastély hátsó bejáratig 325 m hosszúságú 3,0 m szélességű 1,0-1,0 m padkaszélességű kerékpárforgalmi létesítmény (mezőgazdasági út) építése.

1.1. Szabadkígyós Kastély utcai komplex pihenőhelyen lévő ivókút vízellátása.

A tervezett pihenőhely mellett, a Kastély utcában halad a községi hálózat NA90 KPE ivóvíz vezetéke, melyről a tervezett ivókút bekötésének leágazását terveztük. A tervezett ivóvíz bekötés DN 25 PE vezeték.

2. Szabadkígyós Kastély utca-Wenckheim kastély hátsó bejárata-Szabadkígyós-Békéscsaba közigazgatási határ -Békéscsaba Bányatavak kerékpárfogalmi létesítmény és a kapcsolódó közmű építések:

2.1. Szabadkígyóson a Wenckheim kastély hátsó bejárattól a Szabadkígyós Békéscsaba közigazgatási határig -Békéscsaba Bányatavak -Kerekegyházi útig 3 975 m hosszúságú 3,0 m szélességű 1,0-1,0 m padkaszélességű kerékpárforgalmi létesítmény (mezőgazdasági út) építése.

2.2. Elektromos légkábel tartó oszlop áthelyezése szükséges tervezett út a 2+541 km szelvényében.

3. Közvilágítás létesítése Szabadkígyóson a Kastély utcán illetve Békéscsabán a Kerekegyházi úton.

Szabadkígyóson a Kastély utcán 239 m földkábel és 2077 m légkábel építése 82 db közvilágítási lámpatest elhelyezésével.

Békéscsabán a Kerekegyházi úton 95 m földkábel és 840 m légkábel és 27+1 db közvilágítási lámpatest elhelyezésével.

A felhívásban, valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.3) pont folytatása:a Szabadkígyós Wenckheim kastély hátsó bejáratától a kerékpárforgalmi létesítmény 0+325 km szelvényétől a Békéscsaba, közigazgatási területén Kerekegyházi útig 4+300 km szelvényig, 3975 m mezőgazdasági út építése.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 094-182981
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt” Szabadkígyóst és Békéscsabát érintő kivitelezési munkáinak ellátására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 611 920 286.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 701 921 677.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai; Villanyszerelés egyes részfel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. sz. Ajánlattevő neve: Hódút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.adószáma: 11081423-4-03)

2.sz. Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. adószám: 10452556-2-44

3. sz. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) adószáma:10572795-2-41

Nyertes ajánlattevő: Hódút Kft. (címe: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.)., adószáma: 11081423-4-03)

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve:

SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) adószáma:10572795-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/01/2021