С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 106283-2016

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Доставка, с или без сглобяване, на обзавеждане за детска ясла, занималня и заведения за детски грижи
NDНомер на публикацията на обявлението106283-2016
PDДата на публикуване30/03/2016
OJНомер на броя на ОВ S62
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия
OLЕзик на произходFR
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен25/03/2016
DTКраен срок за подаване18/04/2016
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39161000 - Мебелировка за детски градини
39160000 - Училищна мебелировка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE