С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 106283-2016

Компактен изглед

30/03/2016    S62

Belgique-Bruxelles: Fourniture avec ou sans assemblage de mobilier pour locaux à l'usage de crèches, de garderies et de jardins d'enfants

2016/S 062-106283

Avis rectificatif

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.2.2016, 2016/S 032-051093)

Commission européenne, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BELGIQUE. Contact: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Tél. +32 22986989. Fax +32 22960570. Courriel: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Au lieu de 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:

4.4.2016 (17:30).

IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres:

8.4.2016 (10:00).

(...)

Lire 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:

18.4.2016 (17:30).

IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres:

22.4.2016 (10:00).

(...)