Piegādes - 106283-2016

Rādīt kompakto skatījumu

30/03/2016    S62

Beļģija-Brisele: Mēbeļu piegāde ar vai bez montāžas mazbērnu novietņu, bērnu aprūpes iestāžu un bērnudārzu telpām

2016/S 062-106283

Paziņojums par labojumu

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 16.2.2016, 2016/S 032-051093)

Eiropas Komisija, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BEĻĢIJA. Kontaktpunkts: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles. Tālr. +32 22986989. Fakss +32 22960570. E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Šī teksta vietā 

"IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

4.4.2016 (17:30).

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

8.4.2016 (10:00).

(..)"

Jābūt 

"IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

18.4.2016 (17:30).

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

22.4.2016 (10:00).

(..)"