Tjänster - 106286-2016

30/03/2016    S62

Belgien-Bryssel: Hyra och inköp av digitala skrivare/kopiatorer med hög kapacitet, inbegripet programvara, underhåll, uppdateringar, förbrukningsvaror, efterbehandlingsutrustning och tillhörande tjänster

2016/S 062-106286

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg)
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Land: Luxemburg
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Land: Luxemburg
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Land: Sverige
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma företaget Clean Sky 2
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1418
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hyra och inköp av digitala skrivare/kopiatorer med hög kapacitet, inbegripet programvara, underhåll, uppdateringar, förbrukningsvaror, efterbehandlingsutrustning och tillhörande tjänster

Referensnummer: OIB.02/PO/2016/008/700
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30120000 Utrustning för kopiering och offsettryckning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktet kommer att omfatta hyra (95 %) och inköp (5 %), komplett eller delvis, av system för utarbetande, utskrift och efterbehandling av dokument. Detta kommer att omfatta

* tillhandahållande, installation och idriftsättning av digitala kopiatorer med arkmatning, med medelhög och hög kapacitet, och för de olika utvalda alternativen,

* tillhandahållande av fullständig teknisk och kommersiell dokumentation, såväl som alla manualer för användare, underhåll och säkerhet,

* allomfattande underhåll,

* bortskaffande av den hyrda utrustningen vid kontraktsperiodens slut och, på begäran, av gamla maskiner,

* tillhandahållande, på begäran, av operatörer som kan arbeta i de olika tryckerierna vid institutionerna med utrustningen som avses inom ramen för varje del, som vid behov kommer att utbildas för

tjänsterna i fråga (flytt och återinstallation av maskiner, automatisering av produktionsprocesser, mindre utvecklingar för integrering samt säkring av dokument).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 16 750 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande (genom hyra eller inköp) av digitala skrivare/kopiatorer för svartvita utskrifter/kopior med en kapacitet på över 500 000 kopior per månad och med en produktionshastighet på över 100 sidor per minut.

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50313100 Reparation av fotokopiatorer
50313200 Underhåll av fotokopiatorer
50314000 Reparation och underhåll av telefaxmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike), Stockholm (Sverige), Ispra (Italien) och Petten (Nederländerna).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Volym: 12 maskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 96
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Tillhandahållande, genom hyra eller inköp, av digitala skrivare/kopiatorer (för svartvita utskrifter/kopior) med hög kapacitet med en produktionshastighet på över 100 A4-sidor per minut, inbegripet programvara, underhåll, uppdateringar, förbrukningsvaror (förutom papper), efterbehandlingsutrustning och tillhörande tjänster.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande (genom hyra eller inköp) av digitala skrivare/kopiatorer för svartvita utskrifter/kopior med en kapacitet på över 1 000 000 kopior per månad och med en produktionshastighet på över 200 sidor per minut.

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50313100 Reparation av fotokopiatorer
50313200 Underhåll av fotokopiatorer
50314000 Reparation och underhåll av telefaxmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike), Stockholm (Sverige), Ispra (Italien) och Petten (Nederländerna).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

6 maskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 96
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Tillhandahållande, genom inköp eller hyra, av digitala skrivare/kopiatorer (för svartvita utskrifter/kopior) med hög kapacitet med en minsta produktionshastighet på 200 A4-sidor per minut, inbegripet programvara, underhåll, uppdateringar, förbrukningsvaror (förutom papper), efterbehandlingsutrustning och tillhörande tjänster.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande (genom hyra eller inköp) av digitala skrivare/kopiatorer för utskrifter/kopior i färg och i svartvitt med en kapacitet på över 250 000 kopior per månad och med en produktionshastighet på över 70 sidor per minut.

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30121100 Fotokopieringsmaskiner
50313100 Reparation av fotokopiatorer
50313200 Underhåll av fotokopiatorer
50314000 Reparation och underhåll av telefaxmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike), Stockholm (Sverige), Ispra (Italien) och Petten (Nederländerna).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

17 maskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 96
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Tillhandahållande, genom inköp eller hyra, av digitala skrivare/kopiatorer (för utskrifter/kopior i färg och i svartvitt) med medelhög kapacitet med en minsta produktionshastighet på 70 A4-sidor per minut, inbegripet programvara, underhåll, uppdateringar, förbrukningsvaror (förutom papper), efterbehandlingsutrustning och tillhörande tjänster.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande (genom inköp eller hyra) av digitala skrivare/kopiatorer för utskrifter/kopior i färg och i svartvitt med en kapacitet på över 350 000 kopior per månad och med en produktionshastighet på över 80 A4-sidor per minut.

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50313100 Reparation av fotokopiatorer
50313200 Underhåll av fotokopiatorer
50314000 Reparation och underhåll av telefaxmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike), Stockholm (Sverige), Ispra (Italien) och Petten (Nederländerna).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

15 maskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 96
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Tillhandahållande, genom inköp eller hyra, av digitala skrivare/kopiatorer (för utskrifter/kopior i färg) med hög kapacitet med en minsta produktionshastighet på 80 A4-sidor per minut, inbegripet programvara, underhåll, uppdateringar, förbrukningsvaror (förutom papper), efterbehandlingsutrustning och tillhörande tjänster.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Efterbehandlingsutrustning offline (sadelhäftare, limbindningsmaskiner och beskärningsmaskiner)

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42991100 Bokbinderimaskiner
42991000 Pappers-, tryckeri- och bokbinderimaskiner samt delar till dessa
50530000 Reparation och underhåll av maskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike), Stockholm (Sverige), Ispra (Italien) och Petten (Nederländerna).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

9 maskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 96
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Kringutrustning offline avseende efterbehandling (ej kopplad eller kopplingsbar till kopiatorerna i delarna 1 till 4, men som ska möjliggöra avancerad efterbehandling för de arbeten som framställs med kopiatorerna inom ramen för dessa delar). Denna kringutrustning kan vara bindningssystem (genom limstrykning eller häftning) och efterbehandlingssystem (pappersgiljotin).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska bifoga identifikationsuppgifter samt alla de handlingar och all den information som erfordras i punkt III.1 ”Villkor för deltagande” i detta meddelande och som förtecknas i bilaga 1 till förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren ska bifoga styrkande handlingar med namnet på det land där denne har sitt huvudkontor eller hemvist, i enlighet med lagstiftningen i dennes bosättningsland.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som publiceras på följande webbplats, i sin helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Observera: Den utvalde anbudsgivaren ska, för att inte uteslutas, tillhandahålla följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet.

Observera: Om en grupp tilldelas kontraktet ska försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna tillhandahållas för varje enskild medlem.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— En kopia av boksluten (balansräkningar och rörelsebokföring) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande.

— Uppgift om total årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren.

Eventuella minimistandardnivåer:

• För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren kunna tillhandahålla bevis på en total genomsnittlig årsomsättning på minst följande:

— 2 500 000 EUR för del 1.

— 2 250 000 EUR för del 2.

— 4 500 000 EUR för del 3.

— 6 500 000 EUR för del 4.

— 1 000 000 EUR för del 5.

Om anbuds lämnas för flera delar ska den totala genomsnittliga årsomsättningen vara minst lika stor som summan av de minimibelopp som krävs för varje del.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— En förteckning över huvudsakliga referenser i Europa från offentliga eller privata kontrakt som utförts under de 5 senaste åren. Genom denna förteckning ska det styrkas att de tillhandahålla tjänsterna och de levererade varorna har anknytning till detta kontrakt. Följande ska därför specificeras: mottagarnas namn och adresser, beskrivning av tillhandahållna maskiner och ytterligare tjänster (underhåll, uppdateringar etc.) och fakturerade belopp.

— Bevis på att anbudsgivaren har ett kvalitetssäkringssystem (ISO 9001 eller motsvarande).

— Bevis på att anbudsgivaren har ett miljöledningssystem (ISO 14001, Emas eller motsvarande).

Eventuella minimistandardnivåer:

Minimikrav: delarna 1 till 4: tillhandahållande av minst 5 maskiner inom en kategori som motsvarar den del som anbudsgivaren lämnar anbud för, del 5: tillhandahållande av minst 3 maskiner.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/05/2016
Lokal tid: 17:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/05/2016
Lokal tid: 10:00
Plats:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 behörig representant per anbudsgivare får närvara vid öppnandet av anbud (pass eller id-kort ska uppvisas). Anbudsgivare som önskar delta ska skriftligen meddela enheten för offentlig upphandling – OIB.02.002 (se adressuppgifter som anges i punkt I.1) senast 2 arbetsdagar före mötet för öppnande av anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

36 månader efter tilldelning.

VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1418

Intresserade parter uppmanas att registrera sig på webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (Office for Infrastructure and Logistics in Brussels – OIB) har varit Emas-certifierad sedan 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. Emas är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sina miljöprestanda.

2) Genomförandeorgan kan inbegripas i kontraktet som upphandlande myndigheter (upp till en gräns på 10 % av det totala kontraktsvärdet, räknat för alla genomförandeorgan tillsammans) om nämnda organ, vid tidpunkten för publiceringen av denna anbudsinfordran, ännu inte hade inrättats officiellt eller inte höll på att inrättas och därmed ingen formell benämning kunde specificeras i anbudsinfordran.

3) Ramavtalet kommer att löpa i 96 månader från datumet för dess ikraftträdande. De specifika kontrakten för hyra och inköp kan dock endast tecknas under ramavtalets första 4 år.

4) Under de 3 år som följer på tecknandet av det inledande kontraktet kommer den upphandlande myndigheten att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling för nya tjänster som innebär en upprepning av tjänster som liknar dem som den upphandlande myndigheten tilldelar den uppdragstagare som erhåller detta kontrakt.

5) För ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna av offentlig upphandling vid OIB, se ”Guide for tenderers” (handledning för anbudsgivare) och broschyren ”Europeiska kommissionen som affärspartner”, som finns tillgängliga på följande länk:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/03/2016