Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 106293-2016

30/03/2016    S62

Magyarország-Budapest: Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 062-106293

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 17595144
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://mtva.hu/hu/
A felhasználói oldal címe: http://mtva.hu/hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: ENYD – Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Daczuk Balázs, ügyvezető
E-mail: iroda@enyd.hu
Telefon: +36 12698134
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.enyd.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: ENYD – Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Daczuk Balázs, ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.enyd.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése.

II.1.2)Fő CPV-kód
72212100 Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72212100 Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A rendszer célja, hogy az MTVA audiovizuális vagyonát és élő tartalmait az interneten jelenítse meg és juttassa el a végfelhasználókhoz (mobilakalmazások, megjelenítést menedzselő, szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató tartalomkezelő és portálrendszer, külső és belső rendszerkapcsolatok, tartalomtovábbító rendszer).

Feladatok:

Videó kiszolgáló rendszer: on-line élő audio/videó tartalmak és VoD tartalmak előállítása és kiszolgálása szolgáltatás formájában (min. magyarországi 100 Gbps és min. nemzetközi irányú 5 Gbps sávszélesség, Digital Right Management (DRM) szolgáltatás, GeoIP szűrés, Tokenizáció, min. 100 000 konkurens látogató egyidejű kiszolgálása).

MTVA tartalmak interneten történő megjelenítését és a kapcsolódó szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése.

MTVA élő és VoD tartalmak mobilalkalmazásokban történő megjelenítése.

Szerződés időtartama: 20 hónap (meghosszabbítás nélkül).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés egy alkalommal, további 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, alk. igazoló olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)–p), ill. (2) a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az a részv. jelentkező, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazd. szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) a)–p), illetőleg (2) a)–b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során köv. be. [Kbt. 74. § (1)]

Igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek a részv. jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-nek megfelelően, a Korm. rendeletben (2–4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében a pénzforgalmi számlák rendezettsége, a mérleg szerinti eredmény, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében ír elő. A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság körében referenciákra, szakemberekre, műszaki felszereltség rendelkezésre állása és minőségbiztosításra vonatkozó alkalmassági követelményt ír elő. A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 08/04/2016
Helyi idő: 14:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.5)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
11/04/2016

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A IV.2.2) pont szerinti határidőig benyújtandó szándéknyilatkozatokat az iroda@enyd.hu címre kell eljuttatni elektronikusan. A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/03/2016