Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 106293-2016

30/03/2016    S62

Magyarország-Budapest: Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 062-106293

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 17595144
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://mtva.hu/hu/
A felhasználói oldal címe: http://mtva.hu/hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: ENYD – Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Daczuk Balázs, ügyvezető
E-mail: iroda@enyd.hu
Telefon: +36 12698134
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.enyd.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: ENYD – Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Daczuk Balázs, ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.enyd.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése.

II.1.2)Fő CPV-kód
72212100 Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72212100 Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A rendszer célja, hogy az MTVA audiovizuális vagyonát és élő tartalmait az interneten jelenítse meg és juttassa el a végfelhasználókhoz (mobilakalmazások, megjelenítést menedzselő, szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató tartalomkezelő és portálrendszer, külső és belső rendszerkapcsolatok, tartalomtovábbító rendszer).

Feladatok:

Videó kiszolgáló rendszer: on-line élő audio/videó tartalmak és VoD tartalmak előállítása és kiszolgálása szolgáltatás formájában (min. magyarországi 100 Gbps és min. nemzetközi irányú 5 Gbps sávszélesség, Digital Right Management (DRM) szolgáltatás, GeoIP szűrés, Tokenizáció, min. 100 000 konkurens látogató egyidejű kiszolgálása).

MTVA tartalmak interneten történő megjelenítését és a kapcsolódó szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése.

MTVA élő és VoD tartalmak mobilalkalmazásokban történő megjelenítése.

Szerződés időtartama: 20 hónap (meghosszabbítás nélkül).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés egy alkalommal, további 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, alk. igazoló olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)–p), ill. (2) a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az a részv. jelentkező, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazd. szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) a)–p), illetőleg (2) a)–b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során köv. be. [Kbt. 74. § (1)]

Igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek a részv. jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-nek megfelelően, a Korm. rendeletben (2–4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében a pénzforgalmi számlák rendezettsége, a mérleg szerinti eredmény, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében ír elő. A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság körében referenciákra, szakemberekre, műszaki felszereltség rendelkezésre állása és minőségbiztosításra vonatkozó alkalmassági követelményt ír elő. A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 08/04/2016
Helyi idő: 14:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.5)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
11/04/2016

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A IV.2.2) pont szerinti határidőig benyújtandó szándéknyilatkozatokat az iroda@enyd.hu címre kell eljuttatni elektronikusan. A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/03/2016