Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 106303-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението106303-2020
PDДата на публикуване04/03/2020
OJНомер на броя на ОВ S45
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителна агенция по горите (121486802)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен28/02/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30197600 - Третирана хартия и картон
30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
30199330 - Безконечна хартия за компютърни принтери
22993000 - Фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон
22993100 - Фоточувствителна хартия или картон
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)www.iag.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС