Urakat - 106327-2021

03/03/2021    S43

Suomi-Kotka: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat

2021/S 043-106327

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: HaminaKotka Satama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2380744-8
Postiosoite: PL 205
Postitoimipaikka: Kotka
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
Postinumero: FI-48101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: HaminaKotka Satama Oy
Sähköpostiosoite: jari.kontunen@haminakotka.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.haminakotka.com/fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://www.esourcing2.fi/prod/Account/logon
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/Account/logon
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Satamatoiminta

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kotkan Mussalon satama, D-osa laituriurakka 2021–2023

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Laituriurakka kokonaishintaisena pääurakkana.

Laiturit kaksi (2) kpl, yhteensä noin 450 m kulmatukimuurielementteinä.

Urakka sisältää ruoppaus- ja maanrakennustyöt.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 23 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kotkan Mussalon satama

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Laituriurakka kokonaishintaisena pääurakkana.

Laiturit kaksi (2) kpl, yhteensä noin 450 m kulmatukimuurielementteinä.

Urakka sisältää ruoppaus- ja maanrakennustyöt.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 23 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 30
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

INEA/CEF/TRAN/M2017/1615909

ACTION 2017-FI-TM-0123-W

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
09/04/2021

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/02/2021