Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 106371-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението106371-2020
PDДата на публикуване04/03/2020
OJНомер на броя на ОВ S45
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителна агенция по горите (121486802)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен28/02/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30195000 - Табла
30194000 - Чертожни принадлежности
30199500 - Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
30193000 - Органайзери и принадлежности
30192000 - Принадлежности за офиса
30191000 - Офис оборудване, без мебелировка
30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
39264000 - Аксесоари за класьори или картотеки
30237460 - Компютърни клавиатури
22800000 - Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
30199000 - Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
22851000 - Класьори
22850000 - Класьори и аксесоари за тях
30197000 - Дребно офис оборудване
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)www.iag.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС