29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 106633-2021

03/03/2021    S43

Węgry-Budapeszt: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2021/S 043-106633

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 013-026577)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_56699940
Adres pocztowy: Márvány utca 1/d.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1012
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Boros András Zoltán
E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Tel.: +36 12254400
Faks: +36 12120773
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ovf.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.ovf.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

MVP-Szeged,csapadék-és tisztított szennyvíz elvez.

Numer referencyjny: EKR001382392020
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Modern Városok Programban a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztés keretében a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetésének előkészítési munkálatai”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 013-026577

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: A közbeszerzés ismertetése
Zamiast:

Vállalkozási szerződés keretében a „Modern Városok Programban a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztés keretében a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetésének előkészítési munkálatai” FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása tervezési és kivitelezési feladatok ellátása.

A projekt célja a következő létesítmények megvalósítása:

A projekt megvalósulási területén létesített és/vagy létesítésre kerülő fontos élelmiszeripari tudományos és egyéb infrastrukturális létesítmények nemzetgazdasági szempontból kiemeltek. Jelenleg a terület belvíz érzékeny, a csatornák esésviszonyai és keresztmetszeti jellemzői alapján a beépítés további többletterhelése miatt a tervezett fejlesztés elkerülhetetlen, elmaradása a gyárak, üzemek, létesítmények működés biztonságát veszélyeztetik. A biztonságos elvezetés jelentős kapacitás-bővítéssel, vízépítési műtárgyak, vízelvezető csatornák építésével, rekonstrukciójával lehetséges: a meglévő medrek burkolásával, átereszek cseréjével, esésviszonyok javításával, átemelő szivattyútelepek építésével és a meglévők bővítésével.

Öthalmi I. mellékcsat. vb. mederelemes burkolása a 0+000-3+543 kmsz. között. Qm 740 l/s, fenékesés 0,3 ‰. 11 db műtárgy átépítése tervezett. 6 db vb. oldalbeeresztő műtárgy építése.

Öthalmi csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000-1+859 km szelvények között. Qm 720 l/s, fenékesés 0,04-0,5 ‰. 2 db műtárgy építése.

Öthalmi szivattyútelep építése. Továbbá 2 db vízmérce, 2 db vizsgálólépcső.

Baktó-MÁV melletti csatorna vb. mederelemes burkolása 0+000-4+512 km. szelvények között. Qm 2260 l/s, fenékesés 0,3 ‰. Az M43 autópálya felüljárója alatti zárt szakasz a 1+560-1+697 kmsz. között 2x1,3x1,3 m-es keretelemre épül át. 4 db áteresz átépítése, 5 db tiltós oldalbeeresztő műtárgy építése.

Szillér-Baktó-Fertői főcsatorna vb. mederelemes burkolása.

Szillér-Baktó-Pöröséri összekötő csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000-1+483 km. szelvények között. Qm 2420 l/s, fenékesés 0,29 ‰. 2 db műtárgy átépítése, 1 db olajfogó vb. műtárgy elbontása. 2 db vb. oldalbeeresztő műtárgy építése.

Baktói szivattyútelep összkapacitás bővítése 1,5 m3/s-ról 2,5 m3/s-ra. 1 db - acélcsőházba telepített - elektromos meghajtású merülőszivattyúval.

Pöröséri fcsat. vb. mederelemes burkolása a 6+382-6+519 km szelvények között. Qm 3 380 l/s, fenékesés 0,36 ‰. 1 db olajfogó vb. műtárgy elbontása.

Pöröséri fcsat. kotrása a 0+000 - 6+340 km szelvények között.

Béketelepi csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000-2+932 km szelvények között. Qm 72-216 l/s, fenékesés 2,75-0,26 ‰. 14 db műtárgy átépítése.

Béketelepi szivattyútelep építése, régi elbontása. 2 db - acélcsőházba telepített - elektromos meghajtású merülő szivattyúval, 2 db vízmérce, 2 db vizsgálólépcső.

1,3 m3/s kapacitású, Budapesti úti átemelő építése. A szivattyútelepen 3 db - acélcsőházba telepített - elektromos meghajtású merülő szivattyúval.

CSNY-1-0 j. nyomócső építése.

Üzemirányítás. A beszerzésre kerülő gépegységeket, vezérlést, távjelzést és az irányítástechnikához való kapcsolódást az ATIVIZIG-el egyeztetni kell. A tervezett átemelők elektromos ellátását a meglévő elektromos hálózatról kell biztosítani. A szivattyútelep területén a megközelítést biztosító burkolt felvonulási út mellett a kezelőszemélyzet részére szociális mobilkonténer és elektromos kapcsolószekrényt kell elhelyezni.

CS-2-0 és CS-2-1 j. zárt csapadékvíz elvezető csatornák építése a Budapesti úton.

Dorozsmai meglévő szivattyútelep összkapacitásának bővítése 2,1 m3/s-ra.

A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési, kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az RJ-nek/AT-nak az részvételi jelentkezésbe/ajánlatában igazolnia kell.

A teljes feladatleírást, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások/feladatokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt (5. kötet) az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlba töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai- típusai:z01, z02, z03,z04,z05,z06,z07 stb.).

Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, ezt követően a WinRAR ZIP kiterjesztésű fájlt szükséges csupán megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a letöltött fájlok nevét nem szabad megváltoztatni, a megfelelő megnyithatóság érdekében.

Powinno być:

Vállalkozási szerződés keretében a „Modern Városok Programban a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztés keretében a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetésének előkészítési munkálatai” FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása tervezési és kivitelezési feladatok ellátása.

A projekt célja a következő létesítmények megvalósítása:

A projekt megvalósulási területén létesített és/vagy létesítésre kerülő fontos élelmiszeripari tudományos és egyéb infrastrukturális létesítmények nemzetgazdasági szempontból kiemeltek. Jelenleg a terület belvíz érzékeny, a csatornák esésviszonyai és keresztmetszeti jellemzői alapján a beépítés további többletterhelése miatt a tervezett fejlesztés elkerülhetetlen, elmaradása a gyárak, üzemek, létesítmények működés biztonságát veszélyeztetik. A biztonságos elvezetés jelentős kapacitás-bővítéssel, vízépítési műtárgyak, vízelvezető csatornák építésével, rekonstrukciójával lehetséges: a meglévő medrek burkolásával, átereszek cseréjével, esésviszonyok javításával, átemelő szivattyútelepek építésével és a meglévők bővítésével.

Öthalmi I. mellékcsat. vb. mederelemes burkolása a 0+000-3+543 kmsz. között. Qm 740 l/s, fenékesés 0,3 ‰. 9 db műtárgy átépítése tervezett. 6 db vb. oldalbeeresztő műtárgy építése.

Öthalmi csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000-1+859 km szelvények között. Qm 720 l/s, fenékesés 0,04-0,5 ‰. 2 db műtárgy építése.

Öthalmi szivattyútelep építése. Továbbá 2 db vízmérce, 2 db vizsgálólépcső.

Baktó-MÁV melletti csatorna vb. mederelemes burkolása 0+000-4+512 km. szelvények között. Qm 2260 l/s, fenékesés 0,3 ‰. Az M43 autópálya felüljárója alatti zárt szakasz a 1+560-1+697 kmsz. között 2x1,3x1,3 m-es keretelemre épül át. 4 db áteresz átépítése, 5 db tiltós oldalbeeresztő műtárgy építése.

Szillér-Baktó-Fertői főcsatorna vb. mederelemes burkolása.

Szillér-Baktó-Pöröséri összekötő csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000-1+483 km. szelvények között. Qm 2420 l/s, fenékesés 0,29 ‰. 2 db műtárgy átépítése, 1 db olajfogó vb. műtárgy elbontása. 2 db vb. oldalbeeresztő műtárgy építése.

Baktói szivattyútelep összkapacitás bővítése 1,5 m3/s-ról 2,5 m3/s-ra. 1 db - acélcsőházba telepített - elektromos meghajtású merülőszivattyúval.

Pöröséri fcsat. vb. mederelemes burkolása a 6+382-6+519 km szelvények között. Qm 3 380 l/s, fenékesés 0,36 ‰. 1 db olajfogó vb. műtárgy elbontása.

Pöröséri fcsat. kotrása a 0+000 - 6+340 km szelvények között.

Béketelepi csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000-2+932 km szelvények között. Qm 72-216 l/s, fenékesés 2,75-0,26 ‰. 14 db műtárgy átépítése.

Béketelepi szivattyútelep építése, régi elbontása. 2 db - acélcsőházba telepített - elektromos meghajtású merülő szivattyúval, 2 db vízmérce, 2 db vizsgálólépcső.

1,3 m3/s kapacitású, Budapesti úti átemelő építése. A szivattyútelepen 3 db - acélcsőházba telepített - elektromos meghajtású merülő szivattyúval.

CSNY-1-0 j. nyomócső építése.

Üzemirányítás. A beszerzésre kerülő gépegységeket, vezérlést, távjelzést és az irányítástechnikához való kapcsolódást az ATIVIZIG-el egyeztetni kell. A tervezett átemelők elektromos ellátását a meglévő elektromos hálózatról kell biztosítani. A szivattyútelep területén a megközelítést biztosító burkolt felvonulási út mellett a kezelőszemélyzet részére szociális mobilkonténer és elektromos kapcsolószekrényt kell elhelyezni.

CS-2-0 és CS-2-1 j. zárt csapadékvíz elvezető csatornák építése a Budapesti úton.

Dorozsmai meglévő szivattyútelep összkapacitásának bővítése 2,1 m3/s-ra.

A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési, kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az RJ-nek/AT-nak az részvételi jelentkezésbe/ajánlatában igazolnia kell.

A teljes feladatleírást, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások/feladatokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt (5. kötet) az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlba töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai- típusai:z01, z02, z03,z04,z05,z06,z07 stb.).

Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, ezt követően a WinRAR ZIP kiterjesztésű fájlt szükséges csupán megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a letöltött fájlok nevét nem szabad megváltoztatni, a megfelelő megnyithatóság érdekében.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Zamiast:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bontás dátuma
Zamiast:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

A Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak. A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé tette.