There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 106760-2021

03/03/2021    S43

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2021/S 043-106760

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Knapska
E-mail: aknapska@gcm.pl
Telephone: +48 323598407
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gcm.logintrade.net/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.gcm.logintrade.net
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa leków

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Dostawa materiałów opatrunkowych

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu

Dostawa szwów (nici) na Neurochirurgię, na Kardiochirurgię oraz na Laryngologię

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,

2) oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych,

3) oferowany produkt leczniczy musi być wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo farmaceutyczne,

4) oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa leków

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615000 Medicinal products used in diabetes
33615100 Insulin
33616000 Vitamins
33622200 Antihypertensives
33651520 Immunoglobulins
33651600 Vaccines
33661200 Analgesics
33680000 Pharmaceutical articles
33692000 Medical solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692500 Injectable solutions
33692800 Dialysis solutions
33693000 Other therapeutic products
33141116 Dressing packs
33141114 Medical gauze
33141119 Compresses
33141110 Dressings
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741200 Hand or body lotions
39830000 Cleaning products
33141121 Surgical sutures
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141128 Needles for sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

(wszystkie jednostki organizacyjne).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa leków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała SWZ oraz załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie punktu II.1.6), II.2.1) - II.2.4) informuję, że postępowanie o nazwie „Dostawa leków" będzie udzielane w częściach, a części z podziałem na zadania).

Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615000 Medicinal products used in diabetes
33615100 Insulin
33616000 Vitamins
33622200 Antihypertensives
33651520 Immunoglobulins
33651600 Vaccines
33661200 Analgesics
33680000 Pharmaceutical articles
33692000 Medical solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692500 Injectable solutions
33692800 Dialysis solutions
33693000 Other therapeutic products
33141116 Dressing packs
33141114 Medical gauze
33141119 Compresses
33141110 Dressings
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741200 Hand or body lotions
39830000 Cleaning products
33141121 Surgical sutures
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141128 Needles for sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

(wszystkie jednostki organizacyjne).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała SWZ oraz załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie punktu II.1.6), II.2.1) - II.2.4) informuję, że postępowanie o nazwie „Dostawa środków dezynfekcyjnych" będzie udzielane w częściach, a części z podziałem na zadania).

Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa materiałów opatrunkowych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615000 Medicinal products used in diabetes
33615100 Insulin
33616000 Vitamins
33622200 Antihypertensives
33651520 Immunoglobulins
33651600 Vaccines
33661200 Analgesics
33680000 Pharmaceutical articles
33692000 Medical solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692500 Injectable solutions
33692800 Dialysis solutions
33693000 Other therapeutic products
33141116 Dressing packs
33141114 Medical gauze
33141119 Compresses
33141110 Dressings
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741200 Hand or body lotions
39830000 Cleaning products
33141121 Surgical sutures
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141128 Needles for sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

(wszystkie jednostki organizacyjne).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa materiałów opatrunkowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała SWZ oraz załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie punktu II.1.6), II.2.1) - II.2.4) informuję, że postępowanie o nazwie „Dostawa materiałów opatrunkowych" będzie udzielane w częściach, a części z podziałem na zadania).

Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615000 Medicinal products used in diabetes
33615100 Insulin
33616000 Vitamins
33622200 Antihypertensives
33651520 Immunoglobulins
33651600 Vaccines
33661200 Analgesics
33680000 Pharmaceutical articles
33692000 Medical solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692500 Injectable solutions
33692800 Dialysis solutions
33693000 Other therapeutic products
33141116 Dressing packs
33141114 Medical gauze
33141119 Compresses
33141110 Dressings
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741200 Hand or body lotions
39830000 Cleaning products
33141121 Surgical sutures
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141128 Needles for sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

(wszystkie jednostki organizacyjne).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała SWZ oraz załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie punktu II.1.6), II.2.1) - II.2.4) informuję, że postępowanie o nazwie „Dostawa nici (szwów) chirurgicznych" będzie udzielane w częściach, a części z podziałem na zadania).

Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Angiologii i Flebologii

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615000 Medicinal products used in diabetes
33615100 Insulin
33616000 Vitamins
33622200 Antihypertensives
33651520 Immunoglobulins
33651600 Vaccines
33661200 Analgesics
33680000 Pharmaceutical articles
33692000 Medical solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692500 Injectable solutions
33692800 Dialysis solutions
33693000 Other therapeutic products
33141116 Dressing packs
33141114 Medical gauze
33141119 Compresses
33141110 Dressings
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741200 Hand or body lotions
39830000 Cleaning products
33141121 Surgical sutures
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141128 Needles for sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

(wszystkie jednostki organizacyjne).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Angiologii i Flebologii

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała SWZ oraz załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie punktu II.1.6), II.2.1) - II.2.4) informuję, że postępowanie o nazwie „Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Angiologii i Flebologii" będzie udzielane w częściach, a części z podziałem na zadania).

Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615000 Medicinal products used in diabetes
33615100 Insulin
33616000 Vitamins
33622200 Antihypertensives
33651520 Immunoglobulins
33651600 Vaccines
33661200 Analgesics
33680000 Pharmaceutical articles
33692000 Medical solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692500 Injectable solutions
33692800 Dialysis solutions
33693000 Other therapeutic products
33141116 Dressing packs
33141114 Medical gauze
33141119 Compresses
33141110 Dressings
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741200 Hand or body lotions
39830000 Cleaning products
33141121 Surgical sutures
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141128 Needles for sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

(wszystkie jednostki organizacyjne).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała SWZ oraz załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie punktu II.1.6), II.2.1) - II.2.4) informuję, że postępowanie o nazwie „Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu" będzie udzielane w częściach, a części z podziałem na zadania).

Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Neurochirurgii

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615000 Medicinal products used in diabetes
33615100 Insulin
33616000 Vitamins
33622200 Antihypertensives
33651520 Immunoglobulins
33651600 Vaccines
33661200 Analgesics
33680000 Pharmaceutical articles
33692000 Medical solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692500 Injectable solutions
33692800 Dialysis solutions
33693000 Other therapeutic products
33141116 Dressing packs
33141114 Medical gauze
33141119 Compresses
33141110 Dressings
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741200 Hand or body lotions
39830000 Cleaning products
33141121 Surgical sutures
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141128 Needles for sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

(wszystkie jednostki organizacyjne).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Neurochirurgii

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała SWZ oraz załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie punktu II.1.6), II.2.1) - II.2.4) informuję, że postępowanie o nazwie „Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Neurochirurgii" będzie udzielane w częściach, a części z podziałem na zadania).

Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Kardiochirurgii

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615000 Medicinal products used in diabetes
33615100 Insulin
33616000 Vitamins
33622200 Antihypertensives
33651520 Immunoglobulins
33651600 Vaccines
33661200 Analgesics
33680000 Pharmaceutical articles
33692000 Medical solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692500 Injectable solutions
33692800 Dialysis solutions
33693000 Other therapeutic products
33141116 Dressing packs
33141114 Medical gauze
33141119 Compresses
33141110 Dressings
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741200 Hand or body lotions
39830000 Cleaning products
33141121 Surgical sutures
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141128 Needles for sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

(wszystkie jednostki organizacyjne).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Kardiochirurgii

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała SWZ oraz załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie punktu II.1.6), II.2.1) - II.2.4) informuję, że postępowanie o nazwie „Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Kardiochirurgii" będzie udzielane w częściach, a części z podziałem na zadania).

Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33615000 Medicinal products used in diabetes
33615100 Insulin
33616000 Vitamins
33622200 Antihypertensives
33651520 Immunoglobulins
33651600 Vaccines
33661200 Analgesics
33680000 Pharmaceutical articles
33692000 Medical solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692500 Injectable solutions
33692800 Dialysis solutions
33693000 Other therapeutic products
33141116 Dressing packs
33141114 Medical gauze
33141119 Compresses
33141110 Dressings
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741200 Hand or body lotions
39830000 Cleaning products
33141121 Surgical sutures
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141128 Needles for sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

(wszystkie jednostki organizacyjne).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała SWZ oraz załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie punktu II.1.6), II.2.1) - II.2.4) informuję, że postępowanie o nazwie „Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej" będzie udzielane w częściach, a części z podziałem na zadania).

Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
31/03/2021

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym uprawnionym do wprowadzania do obrotu danego produktu leczniczego lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający informuje, że niniejsze wstępne ogłoszenie informacyjne, które ma na celu skrócenie terminu składania ofert dotyczy wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa leków

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Dostawa materiałów opatrunkowych

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych:

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Angiologii i Flebologii

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Neurochirurgii

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Kardiochirurgii

Dostawa nici (szwów) chirurgicznych – Blok operacyjny Oddziału Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej"

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, określony w pkt 7.1 SIWZ.

17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp.

17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179-198 lit.g) Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/02/2021