Supplies - 106829-2021

03/03/2021    S43

Poland-Siemianowice Śląskie: Medical equipments

2021/S 043-106829

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
National registration number: 6431005873
Postal address: ul. Jana Pawła II 2
Town: Siemianowice Śląskie
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-100
Country: Poland
E-mail: przetargi@clo.com.pl
Telephone: +48 327357630
Fax: +48 327357603
Internet address(es):
Main address: http://www.clo.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://clo.com.pl/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup komory hiperbarycznej, lasera niskoenergetyczego, systemu do pomiaru mikrokrążenia, urządzenia do pomiaru ABI

Reference number: CLO/ZP/04/2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zadanie 1

Zakup w ramach bieżącej działalności komory hiperbarycznej „monoplace”.

Zadanie 2

Nr identyfikacyjny projektu: RPSL.10.01.00-24-05BG/17

Zakup w ramach projektu „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 (europejski fundusz rozwoju regionalnego) dla osi priorytetowej: infrastruktura ochrony zdrowia, działanie 10.1:

— lasera niskoenergetyczego,

— systemu do pomiaru mikrokrążenia,

— urządzenia do pomiaru ABI.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 340 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157500 Hyperbaric chambers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)Description of the procurement:

Komora hiperbaryczna „monoplace”

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 900 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: do 120 dni od daty zawarcia umowy.

Opis kryteriów oceny ofert:

— cena: 90 pkt,

— gwarancja: 10 pkt.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.

II.2.4)Description of the procurement:

Laser niskoenergetyczny

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPSL.10.01.00-24-05BG/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Opis kryteriów oceny ofert:

— cena: 90 pkt,

— gwarancja: 10 pkt.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.

II.2.4)Description of the procurement:

System do pomiaru mikrokrążenia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 360 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPSL.10.01.00-24-05BG/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Opis kryteriów oceny ofert:

— cena: 90 pkt,

— gwarancja: 10 pkt.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie do pomiaru ABI.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPSL.10.01.00-24-05BG/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Opis kryteriów oceny ofert:

— cena: 90 pkt,

— gwarancja: 10 pkt.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/04/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/05/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/04/2021
Local time: 10:00
Place:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.

Wykonawca wraz z ofertą składa foldery, katalogi bądź inną dokumentację (przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski), która potwierdzi wszystkie wskazane przez zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ parametry oferowanego urządzenia z zaznaczeniem w nich odpowiednich punktów ze specyfikacji. Jeżeli w w/w dokumentach brak opisu parametru – oświadczenie wykonawcy w tym zakresie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/02/2021