Servizzi - 106993-2018

10/03/2018    S49

il-Belġju-Brussels: Provvista ta' servizzi maħsuba għat-tifi tan-nar fil-binjiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell

2018/S 049-106993

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, General Secretariat
Indirizz postali: Rue de la Loi 175
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3127
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' servizzi maħsuba għat-tifi tan-nar fil-binjiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell

Numru ta' referenza: UCA 18/016
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
75250000 Servizzi tal-brigata għat-tifi tan-nar u tas-salvataġġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Dan il-kuntratt għandu l-għan li jipprovdi servizzi maħsuba għat-tifi tan-nar għall-binjiet ta' uffiċċji okkupati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell li jinkludu b'mod partikolari: l-istabbiliment ta' timijiet tal-ewwel u t-tieni rispons, ta' assistenti għall-evakwazzjoni għall-avvenimenti ta' importanza u ta' operaturi għall-immaniġġjar tekniku tal-installazzjonijiet tat-tifi tan-nar.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
75251100 Servizzi tat-tifi tan-nar
75251110 Servizzi tal-prevenzjoni tan-nar
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-servizzi prinċipali se jinkludu rondi ta' ġewwa u ta' barra, l-istabbiliment ta' rapporti ta' inċidenti, interventi fil-każ ta' nar u inċidenti kif ukoll servizzi oħra tal-istess tip fil-binjiet attwali u tal-futur okkupati u/jew immaniġġjati mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.

Dawn is-servizzi se jingħataw permezz ta' struttura ta' sorveljanza li tkun magħmula minn azzjonijiet tal-operat, amministrattivi u tekniċi b'kooperazzjoni mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Is-Segretarjat se jidħol f'kuntratt għal sentejn (2) li jista' jiġġedded għal żewġ (2) perijodi ta' sena (1).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 0.01 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Is-Segretarjat se jidħol f'kuntratt għal sentejn (2) li jista' jiġġedded għal żewġ (2) perijodi ta' sena (1).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill mhux se jippubblika l-valur stmat tal-kuntratti. Il-volum stmat tal-kuntratt hu indikat fl-ispeċifikazzjonijiet.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara d-dokumenti tal-istedina għall-offerti

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari
Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:

Dak li jitfa' l-offerta jrid ikun awtorizzat li jeżerċita l-professjoni skont il-Liġi tal-Belġju tal-10.4.1990 li tirregola s-sigurtà privata u individwali, sabiex ikun jista' jeżerċita l-attivitajiet imsemmija fil-punti 1, 2, 4 u 5 tal-Artikolu 1 §1 tal-Liġi. Il-kundizzjonijiet biex wieħed ikollu aċċess u jwettaq il-professjoni ta' servizz ta' gwardja fil-Belġju huma mmexxija mil-Liġi tal-10.4.1990 dwar il-kumpaniji tal-gwardji tas-sigurtà, ditti tas-sigurtà u servizzi interni tal-gwardji tas-sigurtà (magħrufa bħala l-"Liġi Tobback") ippubblikata fil-"Moniteur Belge" fid-29.5.1990 (implimentata permezz ta' sensiela ta' Digrieti Rjali u li kienet emendata bosta drabi). Din il-liġi teħtieġ, b'mod partikolari, awtorizzazzjoni mill-Ministeru Belġjan tal-Intern biex jeżerċizza l-professjoni.

Meta jibagħtu d-dokumentazzjoni tal-applikazzjonijiet tagħhom, il-kandidati għandhom jippreżentaw prova ta' din l-awtorizzazzjoni.

III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Il-Franċiż u l-Ingliż huma l-ilsien ewlieni tax-xogħol.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 16/04/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 20/04/2018
Ħin lokali: 10:00
Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Il-ftuħ tal-offerti jista' jiġi pospost, fi żmien qasir, minħabba avvenimenti mhux previsti li jseħħu fil-binjiet tas-Segretarjat Ġenerali fil-jum li fih is-sessjoni tal-ftuħ tal-offerti kienet inizjalment skedata.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Matul it-tliet (3) snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt inizjali, is-Segretarjat jista' juża proċedura nnegozjata mal-parti li tingħata dan il-kuntratt, mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt għal servizzi ġodda li jinvolvu ripetizzjoni ta' servizzi simili li jikkonformaw mal-proġett bażiku li għalih hemm referenza f'dan il-kuntratt kif imfisser fil-punt II.1.4.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) min-notifika li tingħata lil min iressaq l-appell jew, jekk ma tingħata l-ebda notifika, mid-data li fiha sar magħruf il-każ imsemmi. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi dan il-perijodu, u lanqas jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

Il-limiti taż-żmien proċedurali huma estiżi minħabba d-distanza b'perijodu singolu ta' għaxart (10) ijiem, ikun xi jkun il-post tas-soltu ta' residenza jew domiċilju tal-parti rilevanti.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions
Indirizz postali: Rue de la Loi 175
Belt: Bruxelles
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 22818062
Faks: +32 22800262
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
28/02/2018