Storitve - 106993-2018

10/03/2018    S49

Belgija-Brussels: Zagotavljanje storitev protipožarne zaščite v stavbah Sveta Evropske unije v Bruslju

2018/S 049-106993

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije, General Secretariat
Poštni naslov: Rue de la Loi 175
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3127
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev protipožarne zaščite v stavbah Sveta Evropske unije v Bruslju

Referenčna številka dokumenta: UCA 18/016
II.1.2)Glavna koda CPV
75250000 Storitve gasilskih in reševalnih služb
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega naročila je zagotavljanje storitev protipožarne zaščite za poslovne stavbe, ki jih zaseda Svet Evropske unije v Bruslju, kar vključuje predvsem: vzpostavitev ekip za primarno in sekundarno posredovanje, pomočnikov za evakuacijo v primeru večjih incidentov in operaterjev za tehnično upravljanje gasilske opreme.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
75251100 Storitve gašenja požarov
75251110 Storitve preprečevanja požarov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavne storitve bodo vključevale notranje in zunanje obhode, pripravo poročil o incidentih, posredovanje v primerih požarov in nesreč ter druge podobne storitve za stavbe, ki jih zaseda in/ali upravlja oziroma jih bo zasedal in/ali upravljal Generalni sekretariat Sveta Evropske unije v Bruslju.

Te storitve se bodo izvajale na podlagi regulativnega okvira, ki obsega operativne, upravne in tehnične ukrepe, v sodelovanju z Generalnim sekretariatom Sveta Evropske unije.

Sekretariat bo sklenil naročilo za obdobje 2 let, ki ga bo mogoče podaljšati za 2 obdobji po 1 leto.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 0.01 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Sekretariat bo sklenil naročilo za obdobje 2 let, ki ga bo mogoče podaljšati za 2 obdobji po 1 leto.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Generalni sekretariat Sveta ne bo objavil predvidene vrednosti naročil. Predvideni obseg naročila je naveden v razpisnih specifikacijah.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisno dokumentacijo

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Ponudnik mora imeti dovoljenje za opravljanje poklica v skladu z belgijskim zakonom z dne 10.4.1990, ki ureja zasebno in posebno varnost, da bi lahko opravljal dejavnosti, navedene v točkah 1, 2, 4 in 5 člena 1§1 tega zakona. Pogoje za pridobitev dovoljenja za poklic varovanja in njegovo izvajanje v Belgiji ureja zakon z dne 10.4.1990 o podjetjih za varovanje, varnostnih podjetjih in notranjih varnostnih službah (znan kot „Tobbackov zakon“), objavljen v belgijskem uradnem listu („Moniteur belge“) dne 29.5.1990 (uveden z vrsto kraljevih odlokov in večkrat spremenjen). Ta zakon zahteva predvsem odobritev belgijskega ministrstva za notranje zadeve za pridobitev dovoljenja za ta poklic.

Ob oddaji prijavne dokumentacije morajo kandidati predložiti tudi dokazilo o tem dovoljenju.

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glavna delovna jezika sta francoščina in angleščina.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/04/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 20/04/2018
Lokalni čas: 10:00
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb se lahko v zadnjem trenutku odloži zaradi nepredvidenih dogodkov v stavbah Generalnega sekretariata na dan, ko je bilo sprva predvideno odpiranje ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

V 3 letih po sklenitvi prvotnega naročila bo Sekretariat lahko brez predhodne objave obvestila o naročilu uporabil postopek s pogajanji z gospodarskim subjektom, ki mu bo oddano to naročilo, za nove storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev v skladu z osnovnim projektom, ki je predmet tega naročila, kot je opredeljeno v točki II.1.4.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če obvestila ni bilo, od dneva, ko je tožnik izvedel za dejstvo, ki je predmet pritožbe. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

Postopkovni roki se zaradi oddaljenosti podaljšajo za fiksno obdobje 10 dni, ne glede na kraj stalnega ali običajnega prebivališča zadevne strani.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Svet Evropske unije, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions
Poštni naslov: Rue de la Loi 175
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
28/02/2018