Teenused - 107188-2017

23/03/2017    S58

Madalmaad-Haag: Õigusteenused

2017/S 058-107188

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Europol
Postiaadress: Eisenhowerlaan 73
Linn: The Hague
NUTS kood: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Sihtnumber: 2517 KK
Riik: Madalmaad
E-post: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Faks: +31 703180808
Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.europol.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Avalik kord ja julgeolek

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Õigusteenused.

Viitenumber: 1701/G2/N.
II.1.2)CPV põhikood
79100000 Õigusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

See menetlus hõlmab õigusteenuste osutamist, mis on jagatud 5 ossa:

1. osa: Madalmaade kaubandusõigus, sh lepinguõigus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia / intellektuaalse omandi õigus, eraelu puutumatus ja andmete kaitse, maksuõigus ja võimalik esindamine kohtus (raamleping 1 töövõtjaga);

2. osa: Madalmaade tööhõive ja tööõigus, sh makse, pensioni ja toetusi ning tervishoidu ja ohutust käsitlev õigus (raamleping 1 töövõtjaga);

3. osa: ELi hankeõigus, sh nõustamine ja võimalik esindamine Üldkohtus (raamleping 1 töövõtjaga);

4. osa: Belgia kaubandusõigus, sh lepinguõigus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia / intellektuaalse omandi õigus, eraelu puutumatus ja andmete kaitse, maksuõigus ja võimalik esindamine kohtus (raamleping 1 töövõtjaga);

5. osa: ELi tööhõive ja avaliku teenistuse õigus, sh nõustamine ja võimalik esindamine Üldkohtus (mitmekordne raamleping 3 töövõtjaga – konkursi taasalgatamisega).

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 240 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
Selliste osade maksimaalne arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga: 5
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

1. osa: Madalmaade kaubandusõigus, sh lepinguõigus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia / intellektuaalse omandi õigus, eraelu puutumatus ja andmete kaitse, maksuõigus ja võimalik esindamine kohtus

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
79110000 Õigusabi- ja esindusteenused
79140000 Õigusabi- ja -teabeteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Põhiline teostamise koht:

Haag, Madalmaad.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1. osa: Europoli lepinguid reguleeritakse üldjuhul liidu õigusaktidega ja vajaduse korral võidakse neid täiendada Madalmaade õigusaktidega. Haagi kohtute jurisdiktsiooni kuuluvad lepingu tõlgendamisest ja/või kohaldamisest tekkivad vaidlused. Europolil ei ole asutusesisest pädevat Madalmaade juristi ja seetõttu on aeg-ajalt vaja Madalmaade õigusabi kaubandusõigusega seotud küsimustes. Nõustamine võib käsitleda ka tarkvaralitsentside tingimustega seotud küsimusi ja nende tõlgendamist Madalmaade seaduste kohaselt, aga ka eraelu puutumatuse ja andmete kaitsega seotud küsimusi.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 60 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

võidakse 2 korda 12 kuu kaupa pikendada.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

2. osa: Madalmaade tööhõive ja tööõigus, sh makse, pensioni ja toetusi ning tervishoidu ja ohutust käsitlev õigus

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
79140000 Õigusabi- ja -teabeteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Põhiline teostamise koht:

Haag, Madalmaad.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

2. osa puhul: Europol rakendab Madalmaade tervishoiu ja ohutuse standardeid. Mõnikord vajatakse Madalmaade õigusabi tööhõive ja tööõiguse küsimustes, sh pensioni, toetuste, sotsiaalkindlustuse ja maksuõiguse vallas.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 30 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

võidakse 2 korda 12 kuu kaupa pikendada.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

3. osa: ELi hankeõigus, sh hankija nõustamine ja esindamine Üldkohtus

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
79110000 Õigusabi- ja esindusteenused
79140000 Õigusabi- ja -teabeteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Põhiline teostamise koht:

Haag, Madalmaad.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

3. osa: Europolil on olemas asutusesisene hankealane õigusabi. See tähendab, et eeltöö tehakse asutusesiseselt ja õigusabi käsitleb konkreetseid detaile (nt Europoli koostatud kriitiline sisend kaitse kohta) ja taktikaline nõustamine, aga ka võimalikud tõlked prantsuse keelde. Europoli õigusmeeskond peab olema kaasatud ja nendega tuleb konsulteerida menetluse kõigis etappides.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 80 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

võidakse 2 korda 12 kuu kaupa pikendada.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

4. osa: Belgia kaubandusõigus, sh lepinguõigus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia / intellektuaalse omandi õigus, eraelu puutumatus ja andmete kaitse, maksuõigus ja võimalik esindamine kohtus

Osa nr: 4
II.2.2)CPV lisakood(id)
79110000 Õigusabi- ja esindusteenused
79140000 Õigusabi- ja -teabeteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Põhiline teostamise koht:

Haag, Madalmaad.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

4. osa puhul: Europol osaleb institutsioonidevahelistes hankemenetlustes (s.o ELi institutsioonide ja ametite nimel Euroopa Komisjoni korraldatud pakkumismenetlustes). Nende tulemusena sõlmitud lepinguid reguleeritakse Belgia õigusaktidega ja need kuuluvad Brüsseli kohtu jurisdiktsiooni. Mõnikord on Europolil vaja erialast nõustamist Belgia üldise kaubandusõiguse kohta. Nõustamine võib käsitleda ka tarkvaralitsentside tingimustega seotud küsimusi ja nende tõlgendamist Belgia seaduste kohaselt, aga ka eraelu puutumatuse ja andmete kaitsega seotud küsimusi.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 25 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

võidakse 2 korda 12 kuu kaupa pikendada.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

ELi tööhõive ja avaliku teenistuse õigus, sh nõustamine ja võimalik esindamine Üldkohtus

Osa nr: 5
II.2.2)CPV lisakood(id)
79110000 Õigusabi- ja esindusteenused
79140000 Õigusabi- ja -teabeteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Põhiline teostamise koht:

Haag, Madalmaad.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

5. osa puhul: Europolis töötavad ametnikud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste alusel. Europolil on olemas asutusesisene õigusabi ja ta soovib, et tal oleks võimalus (aga mitte kohustus) kasutada advokaadibüroo teenuseid, kasutades raamlepingut, mis võidakse selle pakkumismenetluse tulemusena sõlmida. Europoli õigusmeeskond peab olema kaasatud ja nendega tuleb konsulteerida menetluse kõigis etappides.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 45 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

võidakse 2 korda 12 kuu kaupa pikendada.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt hankedokumente.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad
Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:

vt hankedokumente.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.5)Teave läbirääkimiste kohta
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 18/04/2017
Kohalik aeg: 23:59
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
Kuupäev: 28/04/2017
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:

ligikaudu 4 aasta jooksul.

VI.3)Lisateave:

Europol võib (esialgse) lepingu sõlmimisele järgneva 3 aasta jooksul kasutada hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust (kohaldamiseeskirjade artikli 134 lõige e) sama hankija poolt kõnealust lepingut täitvale poolele määratud teenustega samalaadseid teenuseid hõlmavate lisalepingute sõlmimiseks.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Europol
Postiaadress: Eisenhowerlaan 73
Linn: The Hague
Sihtnumber: 2517 KK
Riik: Madalmaad
E-post: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Faks: +31 703180808
Internetiaadress: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
11/03/2017