Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 107188-2017

23/03/2017    S58

Nizozemska-Haag: Pravne usluge

2017/S 058-107188

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europol
Poštanska adresa: Eisenhowerlaan 73
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Poštanski broj: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Telefaks: +31 703180808
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europol.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pravne usluge.

Referentni broj: 1701/G2/N.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79100000 Pravne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opseg ovog postupka pružanje je pravnih usluga podijeljeno u 5 grupa:

grupa 1: nizozemsko trgovačko pravo, uključujući ugovorno pravo, pravo u području IKT-a/intelektualnog vlasništva (IP — intelectual property), zaštite privatnosti i osobnih podataka, porezno zakonodavstvo i moguće zastupanje pred sudom (okvirni ugovor s 1 ugovarateljem);

grupa 2: nizozemsko pravo u području zapošljavanja i radno pravo, uključujući porezno zakonodavstvo, zakon o mirovinskom osiguranju te povlasticama, zakon o zdravstvenom osiguranju i sigurnosti (okvirni ugovor s 1 ugovarateljem);

grupa 3: pravo Unije o javnoj nabavi, uključujući savjetovanje i moguće zastupanje pred Općim sudom (okvirni ugovor s 1 ugovarateljem);

grupa 4: belgijsko trgovačko pravo, uključujući ugovorno pravo, pravo u području IKT-a/IP-a, zaštite privatnosti i osobnih podataka, porezno zakonodavstvo i moguće zastupanje pred sudom (okvirni ugovor s 1 ugovarateljem);

grupa 5: pravo EU-a u području zapošljavanja i državnih službi, uključujući savjetovanje i moguće zastupanje pred Općim sudom (višestruki okvirni ugovor s 3 ugovaratelja — ponovno otvaranje natjecanja).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 240 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 5
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1: nizozemsko trgovačko pravo, uključujući ugovorno pravo, pravo u području IKT-a/IP-a, zaštite privatnosti i osobnih podataka, porezno zakonodavstvo i moguće zastupanje pred sudom

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
79140000 Usluge pravnog savjetovanja i informiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1: ugovori Europola općenito se provode prema zakonu Unije, nadopunjenom, kad je to potrebno, nizozemskim zakonom. Sudovi u Haagu imaju nadležnost nad sporovima koji proizlaze iz tumačenja i/ili primjene ugovora. Europol nema internog kvalificiranog nizozemskog odvjetnika te je stoga povremeno potrebno nizozemsko pravno savjetovanje o pitanjima trgovačkog prava. Savjetovanje se može odnositi i na pitanja povezana s uvjetima licenciranja softvera i njihovim tumačenjem u okviru nizozemskog prava, kao i pitanja o privatnosti i zaštiti podataka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 60 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

2 moguća produljenja, svako na 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2: nizozemsko pravo u području zapošljavanja i radno pravo, uključujući porezno zakonodavstvo, zakon o mirovinskom osiguranju te povlasticama, zakon o zdravstvenom osiguranju i sigurnosti

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79140000 Usluge pravnog savjetovanja i informiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis nabave:

Za grupu 2: Europol primjenjuje nizozemske zdravstvene i sigurnosne norme. Povremeno je potrebno nizozemsko pravno savjetovanje o pitanjima prava u području zapošljavanja i radnog prava, uključujući zakon o mirovinskom osiguranju te povlasticama, zakon o socijalnoj sigurnosti i porezno zakonodavstvo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

2 moguća produljenja, svako na 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3: pravo Unije o javnoj nabavi, uključujući savjetovanje i moguće zastupanje pred Općim sudom

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
79140000 Usluge pravnog savjetovanja i informiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 3: Europol ima interne pravne stručnjake za javnu nabavu. To znači da će se temeljni dio obavljati interno, a pravno savjetovanje odnosit će se na posebne detalje (npr. kritični doprinos o obrani, kako ga je sastavio Europol) i taktičko savjetovanje te mogući prijevodi na francuski. Potrebno je uključiti i savjetovati se s pravnim timom Europola tijekom svakog dijela postupka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 80 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

2 moguća produljenja, svako na 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4: belgijsko trgovačko pravo, uključujući ugovorno pravo, pravo u području IKT-a/IP-a, zaštite privatnosti i osobnih podataka, porezno zakonodavstvo i moguće zastupanje pred sudom

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
79140000 Usluge pravnog savjetovanja i informiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis nabave:

Za grupu 4: Europol sudjeluje u međuinstitucijskim postupcima javne nabave (odnosno, postupcima nadmetanja koje organizira Komisija EU-a u ime institucija i agencija EU-a). Sklopljeni ugovori su u nadležnosti belgijskog zakonodavstva i suda u Bruxellesu. Europolu je povremeno potrebno specijalizirano savjetovanje o belgijskom općem trgovačkom pravu. Savjetovanje se može odnositi i na pitanja povezana s uvjetima licenciranja softvera i njihovim tumačenjem u okviru belgijskog prava kao i pitanja o privatnosti i zaštiti podataka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 25 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

2 moguća produljenja, svako na 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

pravo EU-a u području zapošljavanja i državnih službi, uključujući savjetovanje i moguće zastupanje pred Općim sudom

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
79140000 Usluge pravnog savjetovanja i informiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis nabave:

Za grupu 5: Europol zapošljava državne službenike u okviru propisa o osoblju službenika i uvjeta zapošljavanja ostalih službenika Europske unije. Europol ima interne pravne stručnjake te želi imati mogućnost (ali ne i obvezu) zatražiti usluge odvjetničkog društva putem okvirnog ugovora koji može koji se može sklopiti u okviru postupka nadmetanja. Potrebno je uključiti i savjetovati se s pravnim timom Europola tijekom svakog dijela postupka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 45 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

2 moguća produljenja, svako na 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku
Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Natjecateljski postupak uz pregovore
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.5)Podaci o pregovaranju
Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/04/2017
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 28/04/2017
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Otprilike unutar razdoblja od 4 godine.

VI.3)Dodatni podaci:

Tijekom 3 godine nakon sklapanja (početnog) ugovora, Europol može koristiti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva na nadmetanje (članak 134. točka (e) pravila za primjenu) za dodatne ugovore kojima su obuhvaćene usluge slične onima koje je isti javni naručitelj dodijelio strani s kojom je sklopio ugovor.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europol
Poštanska adresa: Eisenhowerlaan 73
Mjesto: The Hague
Poštanski broj: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Telefaks: +31 703180808
Internetska adresa: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/03/2017