Storitve - 107188-2017

23/03/2017    S58

Nizozemska-Haag: Pravne storitve

2017/S 058-107188

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Europol
Poštni naslov: Eisenhowerlaan 73
Kraj: The Hague
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Poštna številka: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-naslov: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Telefaks: +31 703180808
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europol.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Pravne storitve.

Referenčna številka dokumenta: 1701/G2/N.
II.1.2)Glavna koda CPV
79100000 Pravne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Obseg tega postopka je zagotovitev pravnih storitev, razdeljenih v 5 sklopov:

sklop 1: Nizozemsko gospodarsko pravo, vključno s pogodbenim pravom, pravom IKT/IL, varovanjem zasebnosti in podatkov, davčnim pravom in morebitnim zastopanjem na sodišču (okvirno naročilo z 1 izvajalcem);

sklop 2: Nizozemsko pravo s področja zaposlovanja in delovno pravo, vključno s pravom na področjih obdavčitve, pokojnin in olajšav ter zdravstvenim in varnostnim pravom (okvirno naročilo z 1 izvajalcem);

sklop 3: Pravo EU s področja javnih naročil, vključno s svetovanjem in morebitnim zastopanjem pred Splošnim sodiščem (okvirno naročilo z 1 izvajalcem);

sklop 4: Belgijsko gospodarsko pravo, vključno s pogodbenim pravom, pravom IKT/IL, varovanjem zasebnosti in podatkov, davčnim pravom in morebitnim zastopanjem na sodišču (okvirno naročilo z 1 izvajalcem);

sklop 5: Pravo EU s področja zaposlovanja in državne uprave, vključno s svetovanjem in morebitnim zastopanjem pred Splošnim sodiščem (večkratno okvirno naročilo s 3 izvajalci – ponovno odprtje konkurence).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 5
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: Nizozemsko gospodarsko pravo, vključno s pogodbenim pravom, pravom IKT/IL, varovanjem zasebnosti in podatkov, davčnim pravom in morebitnim zastopanjem na sodišču

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79110000 Storitve pravnega svetovanja in zastopanja
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 1: Pogodbe Europola običajno ureja pravo Unije, po potrebi dopolnjeno z nizozemskim pravom. Sodišča v Haagu so pristojna za spore, ki izhajajo iz interpretacije in/ali uporabe pogodbe. Europol nima internega kvalificiranega nizozemskega odvetnika, zato je občasno zahtevano nizozemsko pravno svetovanje o vprašanjih gospodarskega prava. Svetovanje se lahko nanaša tudi na pogoje licenciranja programske opreme in njihovo interpretacijo v okviru nizozemske zakonodaje, kakor tudi na vprašanja varovanja zasebnosti in podatkov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

2 možni podaljšanji, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2: Nizozemsko pravo s področja zaposlovanja in delovno pravo, vključno s pravom na področjih obdavčitve, pokojnin in olajšav ter zdravstvenim in varnostnim pravom

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Za sklop 2: Europol uporablja zdravstvene in varnostne standarde Nizozemske. Občasno je zahtevano nizozemsko pravno svetovanje o vprašanjih s področja zaposlovanja in dela, vključno s pokojninami in olajšavami, socialno varnostjo in davčnim pravom.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 30 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

2 možni podaljšanji, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 3: Pravo EU s področja javnih naročil, vključno s svetovanjem in morebitnim zastopanjem pred Splošnim sodiščem

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79110000 Storitve pravnega svetovanja in zastopanja
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 3: Europol ima interno pravno strokovno znanje s področja javnih naročil. To pomeni, da bo osnovno delo izvedeno interno in pravno svetovanje se bo nanašalo na določene podrobnosti (npr. kritični prispevek o obrambah, ki jih je pripravil Europol) in taktično svetovanje, kakor tudi na morebitne prevode v francoščino. Zagotoviti je treba sodelovanje pravne skupine Europola in posvetovanje z njo v vseh korakih postopkov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 80 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

2 možni podaljšanji, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 4: Belgijsko gospodarsko pravo, vključno s pogodbenim pravom, pravom IKT/IL, varovanjem zasebnosti in podatkov, davčnim pravom in morebitnim zastopanjem na sodišču

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79110000 Storitve pravnega svetovanja in zastopanja
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Za sklop 4: Europol sodeluje v medinstitucionalnih postopkih javnih naročil (tj. razpisnih postopkih, ki jih organizira Komisija EU v imenu institucij in agencij EU). Na njihovi podlagi sklenjene pogodbe so predmet belgijskega prava in v pristojnosti bruseljskega sodišča. Europol občasno potrebuje strokovno svetovanje o splošnem belgijskem gospodarskem pravu. Svetovanje se lahko nanaša tudi na pogoje licenciranja programske opreme in njihovo interpretacijo v okviru belgijske zakonodaje, kakor tudi na vprašanja varovanja zasebnosti in podatkov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 25 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

2 možni podaljšanji, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pravo EU s področja zaposlovanja in državne uprave, vključno s svetovanjem in morebitnim zastopanjem pred Splošnim sodiščem

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79110000 Storitve pravnega svetovanja in zastopanja
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Za sklop 5: Europol zaposluje javne uslužbence v okviru kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev zaposlovanja za druge uslužbence Evropske unije. Europol ima interno pravno strokovno znanje in želi imeti neobvezujočo možnost, da naroči storitve pravnega podjetja z uporabo okvirnega naročila, ki izhaja iz tega razpisnega postopka. Zagotoviti je treba sodelovanje pravne skupine Europola in posvetovanje z njo v vseh korakih postopkov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 45 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

2 možni podaljšanji, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.5)Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/04/2017
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
Datum: 28/04/2017
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

Približno v 4 letih.

VI.3)Dodatne informacije:

V 3-letnem obdobju po sklenitvi (prvotne) pogodbe lahko Eurojust uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu (člen 134(e) pravil uporabe) za dodatna naročila opravljanja storitev, podobnih tistim, ki jih je isti naročnik dodelil stranki, ki ji je bilo oddano to naročilo.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Europol
Poštni naslov: Eisenhowerlaan 73
Kraj: The Hague
Poštna številka: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-naslov: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Telefaks: +31 703180808
Internetni naslov: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/03/2017