Supplies - 10744-2021

12/01/2021    S7

Romania-Bucharest: Miscellaneous equipment

2021/S 007-010744

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Unitatea Militară 0418 Bucureşti
National registration number: 4204267
Postal address: Str. Odăii nr. 20
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013601
Country: Romania
Contact person: Popescu Alexandru
E-mail: alex_popescu@dcti.ro
Telephone: +40 377721265
Internet address(es):
Main address: www.e-licitatie.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110820
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente IT – opt loturi în vederea implementării proiectului „Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate – Inteligent”

Reference number: 4204267_2021_PAAPD1166388
II.1.2)Main CPV code
39300000 Miscellaneous equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta intenționează să încheie contracte pentru achiziționarea de diverse echipamente IT: videoproiectoare, sistem audio-video, sistem de sonorizare, periferice multimedia, sistem wi-fi, laptop-uri, echipamente de tipărire, cameră video portabilă şi echipament portabil poligraf – opt loturi, conform caietului de sarcini atașat.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare până în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017. Orice solicitare de clarificare trebuie transmisa prin intermediul SEAP.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 564 479.04 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 8
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 8
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi, iar oferta trebuie intocmita pentru fiecare lot in parte.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Videoproiector tip 2

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38652120 Video projectors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

București

II.2.4)Description of the procurement:

Videoproiector tip 2 - 7 buc - conform specificațiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 58 999.99 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem sonorizare si periferice multimedia

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
32342410 Sound equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Sistem sonorizare si periferice multimedia, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 155 462.18 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laptop

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Laptopuri - 187 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 444 700.29 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Camera video termala portabila

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434540 Biomedical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Camera video termala portabila - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 146 381.13 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem audio-video

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
32321200 Audio-visual equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Sistem audio-video - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 848 739.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipament portabil poligraf

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Echipament portabil poligraf - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 77 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem Wifi

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
32412110 Internet network
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Sistem Wifi - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 537 815.12 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente tiparire şi grafică

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
42962000 Printing and graphics equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Scanere A4 portabile, Aparate foto digitale, Staţie grafică, Multifuncţionale tip 1 şi tip 2 - conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 295 380.83 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:operatorii economici vor completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), potrivit calitatii în care participa la procedura, tinând cont de prevederile din Legea nr. 98/2016: *ofertantul individual prezinta DUAE completat astfel:

1. privind situatia proprie, cu informatii prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016;

2. privind subcontractantii declarati, conform art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu informatiile prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, inclusiv cele precizate de art. 150 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016: denumirea si datele de contact ale subcontractantilor, partea/ partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/ partile respective;

3. privind tertii sustinatori, conform art. 193 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu informatiile prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr.98/2016. *totodata, ofertantul prezinta: a. DUAE completate de subcontractanti [art. 170 alin. (1)

Din Legea nr. 98/2016]; b. acordul subcontractantilor cu privire la informatiile mentionate la punctul 2 [art. 150 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016]; c. DUAE completate de tertii sustinatori [art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016]. d. angajamentele tertilor sustinatori, însotite de documente transmise de acestia, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea lor [art. 182 alin. (3) si (4) din H.G nr. 98/2016]. *pentru ofertantul-asociere, liderul asocierii prezinta: i) în DUAE propriu: informatiile despre subcontractantii declarati si/sau despre tertii sustinatori ai asocierii, dupa caz, asa cum sunt precizate la punctele 2 si 3 de mai sus; ii) DUAE completate de fiecare dintre membrii asociati, cu informatiile prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, privind situatia proprie a fiecarui asociat; iii) acordul de asociere si documentele precizate la literele a-d de mai sus Nedepunerea de catre ofertant, odata cu oferta, a DUAE (inclusiv pentru fiecare asociat/subcontractant/tert sustinator, dupa caz), atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

— Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1.Certificate privind lipsa, la momentul prezentarii, a datoriilor catre bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local/bugetele locale), referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor;

2.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, care figureaza la nivelul formularului drept persoane fizice şi/sau juridice împuternicite;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de exceptiile/derogarile prevazute la art.166 alin. (1) si (2), art. 165 alin. (3), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016; 4.Alte documente edificatoare, dupa caz.

— Documentele suport mentionate la punctele 1-3, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate numai de ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor si doar la solicitarea autoritatii contractante. La momentul prezentarii lor, aceste documente trebuie sa fie actualizate, respectiv valabile (cu exceptia certificatelor fiscale, pentru care nu se impune o anumita valabilitate în afara celei prevazute de documentele însesi) si sa cuprinda informatii reale/valabile. Pentru persoanele juridice/fizice straine sunt aplicabile prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016.

Documentele doveditoare vor fi însotite de traducere autorizata în limba româna. Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante conform prevederilor art. 58 si art. 59 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 57 din Regulamentul financiar UE nr. 966/2012, sunt: Ivan Adrian Liviu, Deac Ioan - Petru, Radu Anca Ana Maria, Popescu Alexandru, Țugui Ramona si Mitu Ilie.

Ofertantul individual/ fiecare dintre membrii asocierii, subcontractantii declarati, tertii sustinatori, dupa caz, vor oferi dov. ale unei forme de înreg. în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: Op. ec. vor completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), potrivit calitatii în care participa la procedura, tinând cont de prevederile din Legea nr. 98/2016: *ofertantul individual/ fiecare dintre membrii asociati prezinta în DUAE propriu situatia personala, completând informatiile prevazute de art.193 alin. (1) lit. b) din Legea 98. *totodata, ofertantul individual/ asocierea, prin liderul sau, vor lua masurile necesare astfel încât:

a. în DUAE completate de subcontractanti si b. în DUAE completate de tertii sustinatori [conform art. 173 alin. (1) din Legea 98], sa se regaseasca informatiile

Privind conditiile de exercitare a activitatii acestora.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

— Pentru persoane juridice române si persoane fizice autorizate sau asociatii familiale române:

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul competent teritorial, din care sa rezulte date despre sediul social si obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent cu capacitatea de exercitare profesionala a operatorului economic, atestata prin certificatul constatator emis de O.R.C.;

2.P.F.A. vor prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentei achizitii.

— Pentru persoane juridice / fizice straine:

1.Documente relevante care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica / juridica sau de înregistrare / atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic; sunt aplicabile prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016.

Documentele probante vor fi însotite de traducere autorizata în limba româna.

Documentele suport mentionate mai sus, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate numai de ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor si doar la solicitarea autoritatii contractante. La momentul prezentarii lor, aceste documente trebuie sa fie actualizate, respectiv valabile (cu exceptia celor privind înscrierea în registre comerciale/profesionale, pentru care nu se impune o anumita valabilitate în afara celei prevazute de documentele însesi) si sa cuprinda informatii reale/valabile.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Specificati cifra de afaceri medie anuala Se va solicita prezentarea mediei cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, respectiv pentru anii 2017, 2018 si 2019 care sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a lotului ofertat: (lot 1-minim 58.999,99 RON, lot 2 -minim 1.848.739,50 RON, lot 3-minim 2.155.462,18 RON, lot 4 - minim 537.815,12 RON, lot 5 - minim 1.444.700,29 RON, lot 6 - minim 295.380,83 RON, lot 7 - minim 146.381,13 RON, lot 8 - minim 77.000 RON). Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Operatorul economic isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt bilanturile contabile (inclusiv contul de profit si pierdere) aferente anilor 2018 si 2019 vizate si înregistrate (nu se solicită şi bilanţul pentru anul 2017, întrucât media cifrei de afaceri globale aferentă acestui an se regăseşte în bilanţul contabil pentru anul 2018), conform prevederilor legale sau alte documente care pot proba indeplinirea cerintei. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta traducerea autorizată a documentelor solicitate mai sus. În măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislația țării de origine/țării în care este stabilit operatorul economic, sau bilanțurile aferente anilor de raportare 2018 si 2019 nu oferă informații cu privire la nivelul mediu al cifrei de afaceri aferente anului 2017, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare a operatorului economic, în vederea verificarii cerințelor solicitate. Operatorul economic isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocând și sustinerea acordată de către o altă persoană juridică. Documentele justificative (inclusiv angajamentul ferm privind sustinerea financiara a ofertantului, documente transmise de catre tertul sustinator operatorului economic din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament) care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Proportia de subcontractare Ofertantul trebuie sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.Operatorul economic va depune o data cu oferta si DUAE si Acordul de subcontractare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/02/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/02/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Oferta are caracter obligatoriu pe toata perioada de valabiltate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant.

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea punctajelor ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire.

În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că sunt două sau mai multe oferte cu acelaşi punctaj, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici respectivi, documente care conţin noi preţuri iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP

Si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: UM 0418 Bucureşti
Postal address: Șoseaua Odăii nr. 20-22, sector 1
Town: Bucureşti
Country: Romania
E-mail: alex_popescu@dcti.ro
Telephone: +4 021377721265
Internet address: www.e-licitatie.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/01/2021