Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 107562-2018

TITytułPolska-Warszawa: Implanty ortopedyczne
NDNumer publikacji ogłoszenia107562-2018
PDData publikacji10/03/2018
OJNumer wydania Dz.U. S49
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcySzpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (012298697)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany09/03/2018
DTTermin składania ofert28/03/2018
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)33141770 - Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33183100 - Implanty ortopedyczne
33183200 - Protezy ortopedyczne
33141700 - Wyroby ortopedyczne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL911
IAAdres internetowy (URL)www.bielanski.bip-e.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE