Tjenesteydelser - 10760-2017

TITitelDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
NDDokumentnummer10760-2017
PDPublikationsdato11/01/2017
OJEUT S7
TWStedKØBENHAVN
AUMyndighedens navnBanedanmark (18632276)
OLOriginalsprogDA
HDHeadingTjenesteydelser - Brug af kvalifikationssystem med indkaldelse af bud - Finder ikke anvendelse
CYLandDK
AAMyndighedstype4 - Forsyningsvirksomhed
HAEU Institution-
DSDokument sendt10/01/2017
NCKontrakt4 - Tjenesteydelser
PRUdbudsform9 - Finder ikke anvendelse
TDDokumenttypeO - Brug af kvalifikationssystem med indkaldelse af bud
RPForordning4 - Den Europæiske Union
TYType bud9 - Finder ikke anvendelse
ACTildelingskriterierZ - Uspecificeret
PCCPV-kode45112200 - Afrømning af jord
45234114 - Bygge-anlægsarbejde: jernbanedæmninger
79000000 - Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
45112500 - Flytning af jord
90700000 - Tjenester på miljøområdet
90714500 - Miljømæssig kvalitetskontrol
90714600 - Miljømæssig sikkerhedskontrol
71600000 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71313000 - Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71311230 - Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
71313430 - Analyse af miljøindikatorer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71313420 - Miljønormer for bygge- og anlægsarbejder
71311000 - Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71300000 - Ingeniørvirksomhed
71520000 - Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71541000 - Koordinering af byggeprojekt
71311100 - Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
79417000 - Sikkerhedsrådgivning
45234160 - Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg
71353000 - Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
71355200 - Landmåling
71320000 - Ingeniørmæssig projektering
71540000 - Bygge- og anlægskoordinering
71313400 - Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71000000 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71322300 - Projektering af broer
71311300 - Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71322400 - Projektering af dæmninger
45247000 - Arbejder i forbindelse med anlæg af dæmninger, kanaler, vandingskanaler og akvædukter
45236000 - Jord- og belægningsarbejde
45247200 - Arbejder i forbindelse med dæmninger og lignende faste konstruktioner
45247112 - Anlægsarbejde: afvandingskanaler
79400000 - Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
45112000 - Udgravning og fjernelse af jord
RCNUTS-kodeDK0
IAInternetadresse (URL)http://www.bane.dk
DIJuridisk grundlagForsyningsdirektivet (vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester) 2014/25/EU