Tjenesteydelser - 107704-2020

Submission deadline has been amended by:  183249-2020
05/03/2020    S46

Italien-Parma: Levering af børnepasning for børn af personalet ved EFSA

2020/S 046-107704

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Postadresse: Via Carlo Magno 1A
By: Parma
NUTS-kode: ITH52 Parma
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Internetadresse for køberprofilen: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6140
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af børnepasning for børn af personalet ved EFSA

Sagsnr.: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80110000 Førskoleundervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), der er baseret i Parma (Italien), har til hensigt gennem et udbud at udvælge et antal vuggestuer/børnepasningsfaciliteter, der er villige til at passe EFSA-personalemedlemmers børn, startende med skoleåret 2020-2021.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 1 — vuggestue

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80110000 Førskoleundervisning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITH52 Parma
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af vuggestuetjenester for børn af personalet ved EFSA

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Maksimal varighed på ti år: Seks år + fire stiltiende årlige forlængelser

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 2 — Førskole

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80110000 Førskoleundervisning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITH52 Parma
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af førskoletjenester til børn af personalet ved EFSA

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Maksimal varighed på ti år: Seks år + fire stiltiende årlige forlængelser

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen i punkt I.3)

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen i punkt I.3)

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Rammeaftalen har en varighed på 6+4 år for at sikre kontinuiteten i leveringen af børnepasningstjenester. Personalets børn kan begynde at gå i en børnepasningsfacilitet, selv før de fylder ét år, og i Italien er det lovbestemte krav til formel uddannelse seks år. På denne måde vil de kunne fuldføre deres studier hos den samme uddannelsesinstitution.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/04/2020
Tidspunkt: 14:30
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/04/2020
Tidspunkt: 14:30
Sted:

EFSA — Via Carlo Magno 1A, Parma, 43126, ITALIEN.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2020