Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 10773-2017

11/01/2017    S7

Magyarország-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

2017/S 007-010773

Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné, dr. főjegyző
E-mail: ehr2@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására.

II.1.2)Fő CPV-kód
60130000 Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés fő tárgyát a hop-on hop-off technológiával végzett autóbuszos városnéző személyszállítás képezi.

„Hop-on hop off” városnéző autóbuszjárat: bárki által igénybe vehető, előre meghirdetett, vagy változóidőpontban és útvonalon közlekedő, az utasok számára érvényes utazási jogosultsággal a ki- és beszállást meghatározott megállóhelyeken, végállomáson lehetővé tévő autóbusszal végzett személyszállítás, amelynek elsődleges célja Budapest egyes turisztikai célpontjainak bemutatása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63513000 Turistainformációs szolgáltatások
63515000 Utazási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés tárgyát legfeljebb 20 éves időtartamra a hop-on hop-off technológiával végzett autóbuszos városnéző személyszállítás valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó:

a) értékesítési tevékenység, amely magában foglalja:

— ügyfélszolgálati,

— közterületi,

— megállóhelyi,

— fedélzeti,

— online és egyéb elektronikus,

— egyéb zárt területen történő értékesítést (pl. hotelek, stb.),

— a koncessziós társaság ügynöki értékesítést alkalmazhat;

b) a jegykiadást érintő, kapcsolódó tevékenységek;

c) marketing, kommunikációs és tájékoztató tevékenység;

d) utazásszervezői tevékenység képezi.

A szolgáltatás nyújtásához ajánlatkérő 70 db közterületi útvonal és 39 db megállóhely használatát biztosítja, amelyeken tárgyév április 1.-október 31. (1.4.-31.10.) között a minimális kötelező járműszám 25 db jármű.

A teljes mennyiséget, az ellátandó feladatok részletes bemutatását, a szolgáltatás ellátására megjelölt konkrét hálózatot a szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja az alább ismertetett kritériumok:
  • Részszempont: Részszempont: A minimális járműszámhoz kapcsolódó, fix koncessziós díj (nettó HUF/hó)
  • Részszempont: Részszempont: Az üzleti-gazdálkodási terv szakmai színvonala
  • Részszempont: Részszempont: Szakmai koncepció szakmai színvonala
  • Részszempont: Részszempont: A minimális járműdarabszámon felül beállításra kerülő járművek után fizetendő többlet díj (nettó HUF/jármű/hó)
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 240
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő a Kbt. Negyedik Részének szabályai alapján koncessziós beszerzési eljárást folytatott le, szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében a Kbt. 118. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 141-255125

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A koncesszió/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredménytelenség indoka: A koncessziós díjak, valamint az ajánlatokban csatolt üzleti-gazdálkodási tervek alapján, az üzleti-gazdálkodási tervek értékelését végző szakértők szakvéleményében foglaltak szerint a bemutatott megtérülés számítások és az éves tervezett nyereség adatok alapján mindhárom ajánlattevő rendkívül rövid megtérülési idővel, illetve két ajánlattevő kiugróan magas éves nyereséggel számol. A fentiekben kifejtettek alapján a 20 éves koncessziós jog megszerzésével – a megajánlott koncessziós díjak figyelembevételével – ésszerű hozamot meghaladó, rendkívüli mértékű extraprofit realizálása prognosztizálható.

A legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőnek a benyújtott üzleti terve alapján a koncesszió tárgyát képező szolgáltatásból származó bevétel a szolgáltatás megvalósítása érdekében, illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan eszközölt befektetéseket jelentősen meghaladja, azok a tárgyi koncessziós szerződés 20 éves időtartamának lejárta előtt jóval korábban megtérülnek.

A Kbt. 126. § (7) bekezdése alapján, mindezekre tekintettel köteles az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítani, mivel az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot figyelembe véve a Kbt. 133. § (2) bekezdése szerinti feltétel – a szerződés időtartama nem haladja meg azt az időtartamot, amely alatt megtérülnek a szolgáltatás megvalósítása érdekében, illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan annak időtartama során eszközölt befektetései és a befektetett tőke ésszerű hozamot tud termelni – nem teljesül.

A koncessziós beszerzési eljárásban ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1075 Budapest, Asbóth utca 14., Adószám: 13527859-2-42) és Program Centrum Utazásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (1075 Budapest, Asbóth utca 14., Adószám: 12480715-2-42) közös ajánlattevők

HOP ON Travel Zrt. (1139 Budapest, Forgách u 19., Adószám: 14126475-2-42) és „CITY TOUR Hop on Hop off” Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 02., Adószám: 25737574-2-41) közös ajánlattevők

The Big Bus Company Limited (110 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9SA, Egyesült Királyság, Adószám: 7052007518) ajánlattevő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/01/2017