Services - 107788-2019

07/03/2019    S47

Lithuania-Vilnius: Programming services

2019/S 047-107788

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VĮ Registrų centras
National registration number: 124110246
Postal address: Lvovo g. 25-101
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-09320
Country: Lithuania
Contact person: Robertas Ignatjevas
E-mail: Robertas.Ignatjevas@registrucentras.lt
Telephone: +370 52688352
Internet address(es):
Main address: http://www.registrucentras.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2334
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=441833
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=441833&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) kūrimo ir diegimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
72243000 Programming services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 202 417.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72212983 Development software development services
72262000 Software development services
72263000 Software implementation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Perkamų paslaugų tikslas – įsigyti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugas, kurių pagrindu informacinių technologijų priemonėmis bus tvarkomi duomenys apie viešosios informacijos rengėjų ir (arba) skleidėjų, kurie yra juridiniai asmenys, jų dalyviai, veikla ir valdomos visuomenės informavimo priemonės, suteikiant visuomenei vieningą viešąją prieigą prie šių duomenų.

Teikiant paslaugas turės būti įgyvendintos šios veiklos:

1) atlikta detali poreikių ir galimybių analizė;

2) sumodeliuotas ir suprojektuotas VIRSIS funkcionalumas ir duomenų mainų sąsajos;

3) parengta ir suderinta visa numatyta VIRSIS dokumentacija;

4) realizuotos VIRSIS funkcijos ir duomenų mainų sąsajos;

5) įdiegtos VIRSIS funkcijos ir duomenų mainų sąsajos;

6) sėkmingai įvykdytas VIRSIS sukurtų funkcijų ir sukurtų sąsajų testavimas bei bandomoji eksploatacija;

7) parengta mokymų medžiaga ir įvykdyti mokymai;

8) paruošta VIRSIS eksploatavimui;

9) atlikta sukurtos VIRSIS bandomoji eksploatacija.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 202 417.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Terminas gali būti pratęstas 3 mėn. terminui bendrai, atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, bei kitais sutartyje numatytais atvejais.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

ES SF projektas: 10.1.2-ESFA-V-916-01-0011

ES SF projekto pavadinimas: Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema (VIRSIS)

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Paslaugų gavėjas su tiekėju atsiskaito ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ gavimo ir patvirtinimo dienos. PVM sąskaitas faktūras tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo etapo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties įvykdymas užtikrinamas sutartyje numatytais delspinigiais (0,02 proc.) ir bauda (15 proc.).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/04/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/04/2019
Local time: 09:00
Place:

Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/03/2019